FAQ — Vanliga frågor

Icke-anslutna golvvärme- och radiatorsystem

Vad gör jag om termostaten blinkar Err?

Kolla listan över felmeddelande (länk till lista över felmeddelande) för att se vilken typ av fel det här är, och hur man löser det.

Vad gör jag om termostaten inte ansluter/parar med Wiring centre?

Wiring Centre måste återställas innan man kan para ihop den. Tryck på USB (CO10RF) i 15 sekunder, tryck på parnings-knappen i 15 sekunder och tryck en kort stund på ”reset”. Om nätverksstatus blinkar konstant (inte två gånger följt av en paus), så är dosan redo att installeras och termostaten kommer ansluta till Wiring Centre.

Om nätverksstatus inte blinkar konstant, vänligen upprepa proceduren.

Vad gör jag om termostaten behöver nya batterier varje vecka?

Kontakta Salus Nordic för att lösa problemet.

Varför förlorar en termostat sin uppkoppling till Wiring Center när en ny termostat ansluter till samma Wiring Center?

 1. Den förlorar uppkopplingen eftersom en annan enhet är parad till zonen som termostaten var parad till.
 2. När en enhet ansluter till Wiring Center så letar den efter ny mjukvara. Om den hittar detta så installeras den nya mjukvaran, och enheten tappar sin uppkoppling under tiden uppdateringen utförs.

Varför startar inte pumpen direkt när värme behövs?

Det finns en standard fördröjning för pumpen på 3 minuter. För att undvika tryck på grenrörsventilerna under drift, så startar pumpen med 3 minuters fördröjning.

Hur ansluter man HTR-RF20 med wiring centre (offline)?

 1. Håll inne USB (CO10RF) i 5 sekunder för att öppna ZigBee Network
 2. Tryck på den lilla knappen på baksidan, i batterifacket i 3 sekunder.
 3. Lampan på framsidan kommer lysa rött konstant när den är ansluten.
 4. Rattens position bör vara 1 före 1. Tryck på knappen.
 5. Tryck på den lilla knappen på baksidan I batterifacket.
 6. Lampan på framsidan kommer blinka grönt en gång
 7. Rattens position bör bara 1 före 2. Tryck på knappen. Detta används bara för att gruppera termostater. Det används sällan i Norden.
 8. Tryck på den lilla knappen på baksidan, i batterifacket.
 9. Lampan på framsidan kommer blinka grönt en gång
 10. Vrid ratten till zonen som termostaten ska installeras på.
 11. Tryck på den lilla knappen på baksidan, i batterifacket.
 12. Lampan på framsidan kommer blinka grönt lika många gånger som zones värde. (Exempelvis: zon 5 – lampan blinkar grönt 5 gånger)
 13. Tryck USB(CO10RF) i 5 sekunder för att stänga ZigBee Network

Termostaten är nu ansluten till Wiring Centre

Hur ansluter man VS10 och VS20 med wiring centre (offline)?

 1. Tryck USB (CO10RF) i 5 sekunder
 2. Säkerställ att det står ”USE UFH” på displayen, om inte tryck pil ned.
 3. Tryck på ”Tick”. Displayen byter till ”Join”, och byter sedan tillbaka till ”pair” efter fem sekunder.
 4. Tryck på ”Tick” och ändra displayen till UU1
 5. Siffran i det nedre högra hörnet visar vilken zon som är vald. Tryck på högerpilen tills det här numret blinkar, och välj sedan vilken zon du vill ha med uppåtpilen
 6. När korrekt zon blinkar, tryck ”Tick” och displayen ändras till temperaturen.
 7. Tryck USB (CO10RF) i 5 sekunder för att stänga ZigBee Network

Termostaten är nu ansluten till Wiring Centre

Hur uppgraderar jag ett golvvärmesystem till ett smart hem-system?

Om du vill uppgradera ett golvvärmesystem till ett smart hem-system, så måste du radera systemet helt och hållet, och installera om det i appen.

Så här återställer du systemet:

Tryck USB (CO10RF) i 15 sekunder, tryck på pair-knappen i 15 sekunder och tryck därefter ”reset”. Om Network Status blinkar konstant (inte två gånger följt av en paus), så är Wiring Centre redo att installeras och termostaten kommer ansluta till Wiring Centre.

Om Network Status inte blinkar konstant, vänligen upprepa proceduren.

Efter detta så visar termostatens display ”RES”. Tryck ”Tick” för att starta om termostaten.

Nu är du redo att installera systemet i appen. Vänligen följ manualen, eller ring Salus Nordic på +45 53 53 44 99

Vad betyder den svarta lådan med siffror i på termostatens display?

Detta sker endast i ”A”-läget, vilket innebär att ett schema har valtss. Den svarta siffran visar vilken punkt i schemat som för närvarande är aktivt

Vad betyder symbolerna på toppen av termostaten?

Låda runt ”Sol”: Hög standardtemperatur har valts (21°)
Låda runt ”Moln”: Medium standardtemperatur har valts (19°)
Låda runt ”Måne”: Låg standardtemperatur har valts (17°)
Låda runt ”A”: Schema har valts
Låda runt ”Glas”: Festläge är valt, förläng den aktuella inställningen med ett par timmar
Låda runt ”Mannen på språng”: Semesterläge är valt. Håller en specifik temperatur i ett antal dagar.
Låda runt ”*”: Frost har valts. (5°)

Vad händer när batterierna i min termostat tar slut? Golvvärmesystem:

Om din termostat får slut på batteri så kommer alla andra termostater att blinka ”ERR”.

Nedanför ”ERR” står koden 01-1X, där X är den berörda zonen som termostaten är ansluten till.

Exempel: Termostaten i sovrummet är ansluten till zon 4 i Wiring Centre och den får slut på batteri. Alla andra termostater kommer nu blinka ”ERR” 01-14.

Oroa dig inte, all din data sparas. Byt bara batterierna så kommer termostaten fortsätta kontrollera din uppvärmning.

Radiatorsystem

Oroa dig inte, all din data sparas. Byt bara batterierna så kommer termostaten fortsätta kontrollera din uppvärmning.

Hur byter jag temperatur i termostaten?

Du kan kontrollera din temperatur med hjälp av pilarna UPP och NER.

När du trycker UPP eller NER första gången så kommer displayen visa dig den inställda temperaturen.

Nästa gång du trycker så kommer den inställda temperaturen justeras 0.5 grader upp eller ner.

Tryck flera gånger tills du fått den temperatur du vill ha. Avsluta genom att trycka ”TICK” för att bekräfta att du valt rätt temperatur.

Vad innebär det att TRV:n på radiatorn blinkar?

TRV:n blinkar under uppstart, och under adaption, vilket upphör efter de första 5 minuterna. Om TRV:n blinkar rött tre gånger så behöver den nya batterier

TRV:n blinkar under uppstart, och under adaption, vilket upphör efter de första 5 minuterna. Om TRV:n blinkar rött tre gånger så behöver den nya batterier

Om en repeater är installerad i systemet och repeatern stängs av, så kan flera enheter tappa uppkopplingen samtidigt. Sätt igång strömmen för repeatern igen, eller installera om genom att söka efter utrustningen och trycka på repeater en gång.

Ansluten golvvärme och Smart Home

Varför visas inte gatewayen i appen när jag försöker installera den?

Säkerställ att du har rätt app. Om du har en UGE600 (den runda) så behöver du Salus Smart Home Appen, och om du har G30 (den fyrkantiga) så behöver du It600 Appen.

När du använder Salus Smart Home App: Gatewayen och telefonen/surfplattan/datorn måste vara på samma nätverk när gatewayen ska installeras i appen.

Hur uppgraderar jag ett golvvärmesystem till ett smart hem-system?

Om du vill uppgradera ett golvvärmesystem till ett smart hem-system, så måste du radera systemet helt och hållet, och installera om det i appen.

Så här återställer du systemet:

Tryck USB (CO10RF) i 15 sekunder, tryck på pair-knappen i 15 sekunder och tryck därefter ”reset”. Om Network Status blinkar konstant (inte två gånger följt av en paus), så är Wiring Centre redo att installeras och termostaten kommer ansluta till Wiring Centre.

Om Network Status inte blinkar konstant, vänligen upprepa proceduren.

Efter detta så visar termostatens display ”RES”. Tryck ”Tick” för att starta om termostaten.

Nu är du redo att installera systemet i appen. Vänligen följ manualen, eller ring Salus Nordic på +45 53 53 44 99

Felkoden

När det är fel i systemet kommer rumstermostaten blinka “Err” på displayen, och under detta visas två siffror, t.ex. 01-05. De 2 första siffrorna anger hur många fel det är på systemet. Felkoden är de 2 sista siffrorna.

Se nedan vad koden betyder.

Errorkod på display Errorkodens betydelse
01 Fel med CommConnection link Visas på drabbad rumstermostat
02 Golvsensorn över översta gränsen för värme/kyla Visas på drabbad rumstermostat
03 Gulvsensorn öppen
04 Gulvsensorn kort
05 Termostaten har tappat anslutningen till Gateway/koordinator Visas på drabbad rumstermostat
06 Termostaten har tappat anslutningen till kontrollboxen Visas på drabbad rumstermostat
07 Termostaten har tappat anslutningen till TRV Visas på drabbad rumstermostat
08 Termostaten har tappat anslutningen till RX10 (1)
Visas på drabbad rumstermostat
09 Termostaten har tappat anslutningen till RX10 (1)
(2) Visas på drabbad rumstermostat
10 Kontrollboxen har tappat anslutningen till varmvatten-timern Visas på alla termostater
11 Kontrollboxen har tappat anslutningen till Zon 1 rumstermostat Visas på alla termostater
12 Kontrollboxen har tappat anslutningen till Zon 2 rumstermostat Visas på alla termostater
13 Kontrollboxen har tappat anslutningen till Zon 3 rumstermostat Visas på alla termostater
14 Kontrollboxen har tappat anslutningen till Zon 4 rumstermostat Visas på alla termostater
15 Kontrollboxen har tappat anslutningen till Zon 5 rumstermostat Visas på alla termostater
16 Kontrollboxen har tappat anslutningen till Zon 6 rumstermostat Visas på alla termostater
17 Kontrollboxen har tappat anslutningen till Zon 7 rumstermostat Visas på alla termostater
18 Kontrollboxen har tappat anslutningen till Zon 8 rumstermostat Visas på alla termostater
19 Kontrollboxen har tappat anslutningen till Zon 9 rumstermostat Visas på alla termostater
20 Kontrollboxen har tappat anslutningen till RX10 Visas på alla termostater
21 TRV har tappat anslutningen till Gateway/koordinator Visas på drabbad rumstermostat
22 TRV: Lågt batteri Visas på drabbad rumstermostat
23 Defekt TRV Visas på drabbad rumstermostat
24 Rumstermostaten ej accepterad av kontrollboxen Visas på drabbad rumstermostat
25 Termostat har mistet forbindelsen til systemet Visas på drabbad rumstermostat
26 Kontrollboxen har tappat anslutningen till Zon 9 rumstermostat Visas på alla termostater
27 Kontrollboxen har tappat anslutningen till Zon 10 rumstermostat Visas på alla termostater
28 Kontrollboxen har tappat anslutningen till Zon 11 rumstermostat Visas på alla termostater
29 Kontrollboxen har tappat anslutningen till Zon 12 rumstermostat Visas på alla termostater
30 Utrustningsproblem med TRV Visas på drabbad rumstermostat
31 TRV adaptionsproblem
32 Förbehålles framtida bruk

Smart Home Support

Oversikt

Losenord

Profiler

Vanliga Fragor

Ansluta Gateways och utrustning

Hantera utrustning

Uppdateringskoordinatorn

Uppdatera ditt trådlösa golvvärmesystem (KL08RF) genom att ladda ner den senaste mjukvaran här, via din PC eller Mac.

Ladda ner för PCLadda ner för MAC

Nedladdningar

Du kan se och ladda ner dokument med produktinformation på nedladdningssidan

Nedladdningar

Kontakta oss

Om du inte kan lösa dina tekniska problem med informationen på den här sidan, vänligen kontakta vår tekniska support. De hjälper dig mer än gärna.