Hur ansluter jag gatewayen?

Vad är Salus Universal Gateway för något?

 SALUS Universal Gateway Modell UG600/UGE600 är en användarvänlig enhet som är enkel att installera. Den ansluter din utrustning till Smart Home-plattformen online. En enda gateway kan stödja upp till 100 andra enheter.

Efter att du skapat en profil följer du stegen för att aktivera din gateway.

Nya användare

Om du lägger till en gateway för första gången, följ dessa steg:

 1. Säkerställ att du är inloggad på ditt Smart Home-konto. Du bör se ett “Aktivera din Gateway”-meddelande på översiktssidan.
 2. Därefter kopplar du in din gateway i ditt modem med en ethernet-kabel (nätverkskabel). Koppla därefter in strömsladden i vägguttaget.
 3. När LED-lampan på gatewayen lyser blått klickar du på Aktivera Gateway i Smart Home.
 4. Därefter kommer du se ett blankt fält med titeln Gateway serienummer och en ”Sök efter Gateway”-knapp på skärmen. Nu trycker du ovanpå din enhet så att den blinkar grönt.
 5. När gatewayen blinkar grönt klickar du på ”Sök efter Gateway”-knappen på skärmen. Din enhets serienummer bör nu automatiskt fyllas in i fältet.

NOTERA: Du har två (2) minuter på dig från att du trycker ovanpå din gateway att klicka på ”Sök efter Gateway”-knappen innan enheten upphör att leta efter anslutningen.

 1. När gatewayens serienummer automatiskt har angetts i fältet, så fortsätter du fylla i följande uppgifter:
 • Välj ditt Land från rullgardinsmenyn.
 • Välj din Tidszon från rullgardinsmenyn.
 • Ange din Adress, Stad, Län och Postkod i fälten.
 • Ange ett namn för din enhet.

 

NOTERA 1: Du har två (2) minuter på dig att fylla i alla fälten innan gatewayen slutar leta efter anslutningen.

NOTERA 2: Om proceduren avbryts så trycker du en gång på knappen ovanpå din gateway så att den blinkar grönt, och därefter på ”Sök efter Gateway”-knappen. När siffrorna automatiskt anges i fältet klickar du på ”Aktivera min Gateway”-knappen längst ner på skärmen.

 1. Klicka på ”Aktivera min Gateway”.
 2. Fortsätt till ”Anslut utrustning”

 

TIPS & TRICKS

 • När du lägger till en gateway ska du se till att din gateway och dator/mobil är anslutna till samma nätverk (samma modem).
 • Anslut ethernet-kabeln till gatewayen och routern först. Koppla därefter in gatewayen till strömkällan.

Om ditt konto har fler än en position, se då till att aktivera ytterligare gateways på rätt adress.

Hur använder jag gatewayen?

Färgkoderna på din Gateway hjälper dig identifiera dess status. Färgguiden och statusindex visas nedan.

Solid röd

 • Gatewayen har ström, men har inte kunnat ansluta till routern eller internet.
 • Gatewayen har återställts till fabriksinställningar genom att knappen har hållits in i mer än 10 sekunder.
 • Gatewayen har tagits bort från ditt nätverk

 Solid grön

 • Gatewayen är inte ansluten till internet. Den är dock ansluten till routern.

Solid blå

 • Gatewayen har anslutits till internet.

Blinkar rött

 • Gatewayen låter utrustning koppla upp sig till den. Tryck på knappen en gång för att påbörja identifikation (Se sektionen Blinkar grönt nedan).
 • Håll inne knappen i mer än tre (3) sekunder för att ändra LED-lampan från att blinka rött till solid blå, vilket innebär att du stänger av möjligheten för utrustning att ansluta sig.
 • Om du inte trycker på knappen under mer än 12 timmar efter att den blinkar rött, så kommer LED-lampan automatiskt att ändras från blinkande rött till solid blå, vilket indikerar att för lång tid har passerat och att utrustning inte längre kan koppla upp sig.

Blinkar grönt

 • Gatewayen identifierar utrustning som ska ansluta sig. Om man trycker på knappen när den befinner sig i detta läget så återgår LED-lampan till solid blå.
 • Om utrustningen inte identifieras inom 10 minuter, så stängs identifikationsprocessen av. Om detta händer så kommer gatewayen att sluta blinka grönt, och återgå till solid blå.

Vad gör jag om Gatewayen inte ansluter?

Problemlösningsguide: Hur man löser olika felmeddelande

Om du får något av följande felmeddelande när du aktiverar Universal Gatewayen, följ då dessa steg för att slutföra aktiveringen:

Felmeddelande

Gateway hittades inte. Vänligen tryck på knappen på gatewayen och klicka på “Sök igen”-knappen igen.

 • När du lägger till en gateway ska du säkerställa att din gateway och din dator eller mobila enhet är anslutna till samma nätverk (anslutna till samma router).
 • Registreringsfönstret har utgått. Vänligen tryck på knappen på gatewayen igen.
 • Gateway-registrering misslyckades.

Steg

 • Tryck på knappen ovanpå din gateway en gång. LED-indikatorn bör få en solid blå färg.
 • Nu klickar du på ”Sök efter Gateway”-knappen på skärmen för att försöka igen.
 • Om Universal Gateways serienummer inte automatiskt anges, tryck på knappen på gatewayen en gång så att den blinkar grönt.
 • Nu klickar du på ”Sök efter Gateway”-knappen.
 • Tryck ovanpå din Universal Gateway en gång. LED-indikatorn bör återgå till solid blå. Klicka på ”Sök efter Gateway”-knappen omedelbart.
 • Därefter klickar du på ”Aktivera min Gateway”-knappen för att slutföra processen.
 • Tryck ovanpå Universal Gateway en gång. LED-indikatorn bör återgå till solid blå. Klicka på “Sök efter Gateway”-knappen omedelbart.

Därefter klickar du på “Aktivera min Gateway”-knappen för att slutföra processen.

Hur ansluter jag min utrustning till Smart Home?

Efter att du skapat en profil och anslutit din gateway, så följer du ”Anslut din utrustning”-guiden för att koppla upp din utrustning till Smart Home.

Nya användare

Om du inte har lagt till någon utrustning till ditt system, så kommer Smart Home be dig att börja på steg 3, ”Anslut din utrustning”.

 1. Gå igenom stegen bredvid den orangea ”Skanna efter utrustning”-knappen samt din användarmanual för att säkerställa att din utrustning är redo för att kopplas upp.
 2. När din utrustning är redo klickar du på ” Skanna efter utrustning”.
 3. När utrustningen hittas och associeras med gatewayen, så kommer den dyka upp på skärmen.
 4. När din utrustning har hittats så klickar du på den enhet du vill börja konfigurera.
 5. Klicka på ”Anslut utrustning”.
 6. Följ installationsguiden för den valda utrustningen.
 7. Efter varje lyckad anslutning kommer du skickas tillbaka till ”Anslut din utrustning”-sidan där en grön bock kommer visas bredvid varje enhet som har anslutits.

Tips & tricks

Om meddelandet ”Tyvärr, inga enheter hittades” dyker upp, klicka på Tillbaka för att återvända till ”Anslut utrustning”-skärmen och försök igen. Se till att din utrustning är laddad (inkopplad eller försedd med laddade batterier). Ta även reda på om/när du måste trycka på en knapp på den specifika utrustningen för att gatewayen ska hitta den.

Användare med befintlig gateway/utrustning

Om du redan har lagt till en gateway i systemet och tänker lägga till ytterligare en, följ då stegen nedan:

 1. I menyn väljer du “Utrustning”.
 2. Välj Gateways från rullgardinsmenyn.
 3. Klicka på “Lägg till en Gateway”.
 4. Därefter ser du ett tomt fält där det står Gatewayens serienummer och en ”Sök efter Gateway”-knapp på skärmen. Tryck ovanpå din gateway en gång så att den blinkar grönt.
 5. När gatewayen blinkar grönt så klickar du på ”Sök efter Gateway”-knappen på skärmen. Din enhets serienummer bör nu automatiskt anges i det tomma fältet.

NOTERA 1: Du har två (2) minuter på dig att fylla i alla fälten innan gatewayen slutar leta efter anslutningen.

NOTERA 2: Om proceduren avbryts så trycker du en gång på knappen ovanpå din gateway så att den blinkar grönt, och därefter på ”Sök efter Gateway”-knappen. När siffrorna automatiskt anges i fältet klickar du på ”Aktivera min Gateway”-knappen längst ner på skärmen.

1. Klicka på ”Aktivera min Gateway”.

Hur ansluter jag en Smart Plug?

En fjärrströmbrytare kopplas in direkt i ett tomt vägguttag och ger dig möjligheten att styra den enhet som är inkopplad i den oavsett var du är. Om du är ny användare och lägger till en fjärrströmbrytare, så förbereder du utrustningen och går direkt till steg 3, ” Skanna efter utrustning”. Om fjärrströmbrytaren redan finns i listan över tillgänglig utrustning går du vidare till ”Konfigurera Smart Plug”.

 1. Klicka på Utrustning i menyn.
 2. Välj ”Lägg till utrustning”.
 3. Gå igenom stegen bredvid den orangea “ Skanna efter utrustning”-knappen och din användarmanual för att säkerställa att fjärrströmbrytaren är redo att anslutas.
 4. När din fjärrströmbrytare är redo klickar du på ” Skanna efter utrustning”.
 5. När fjärrströmbrytaren har hittats och associerats med gatewayen så visas den på skärmen.

Konfigurera Smart Plug:

 1. Hitta fjärrströmbrytaren som ska anslutas i listan över tillgänglig utrustning.
 2. Bocka i rutan bredvid fjärrströmbrytaren.
 3. Klicka på ”Anslut utrustning”.
 4. Ge fjärrströmbrytaren ett namn.
 5. Klicka på nästa.
 6. Du har nu två val:
 • Klicka Färdig. Du skickas nu vidare till ”Anslut din utrustning”-sidan (om fler enheter väntar på att anslutas) eller till översiktssidan.
 • Klicka på din fjärrströmbrytares namn. Du kommer erbjudas möjligheten att:
 • Lägga till OneTouch-regler och;
 • Lägga till fjärrströmbrytaren på översiktssidan.
 1. Klicka på slutför installation. Ett meddelande om att installationen slutförts kommer dyka upp, vilket bekräftar processen.
 2. Klicka på Färdig.

TIPS & TRICKS

När den är inkopplad kommer fjärrströmbrytaren automatiskt att ha en vit färg. Den kommer inte blinka eller byta färg.

Om en fjärrströmbrytare tidigare har anslutits, så behöver den återställas innan du kan lägga till den i ditt system. Håll inne knappen på fjärrströmbrytaren samtidigt som du sätter den i strömuttaget och släpp knappen när LED-indikatorn blinkar. När den blinkar, så kan den läggas till i Smart Home.

Anslut din utrustning: Befintliga användare

Om du redan har anslutit utrustning till Smart Home och vill lägga till fler enheter:

 1. Klicka på Utrustning i menyn.
 2. Välj ”Lägg till ny utrustning”.
 3. Gå igenom stegen bredvid den orangea ” Skanna efter utrustning”-knappen samt din användarmanual för att säkerställa att din utrustning är redo för att kopplas upp.
 4. När din utrustning är redo klickar du på ” Skanna efter utrustning”.
 5. När utrustningen hittas och associeras med gatewayen, så kommer den dyka upp på skärmen.
 6. När din utrustning har hittats så klickar du på den enhet du vill börja konfigurera.
 7. Klicka på ”Anslut utrustning”.
 8. Följ installationsguiden för den valda utrustningen.
 9. Efter varje lyckad anslutning kommer du skickas tillbaka till ”Anslut din utrustning”-sidan där en grön bock kommer visas bredvid varje enhet som har anslutits.

Tips och tricks

Om meddelandet ”Tyvärr, inga enheter hittades” dyker upp, klicka på Tillbaka för att återvända till ”Anslut utrustning”-skärmen och försök igen. Se till att din utrustning är laddad (inkopplad eller försedd med laddade batterier). Ta även reda på om/när du måste trycka på en knapp på den specifika utrustningen för att gatewayen ska hitta den.