Om du läser detta integritetsmeddelande på en mobiltelefon, ska du läsa det i liggande läge

Inledning och omfattning

Detta integritetsmeddelande beskriver hur SALUS Nordic A/S och dess filialer (kollektivt, “SALUS“, “vi“, “oss” och “vår“) kommer att behandla dina personuppgifter och de rättigheter till privatliv och val som är tillgängliga för dig.

Detta integritetsmeddelande täcker användare av våra webbplatser, personer som deltar i våra försäljnings- och marknadsföringshändelser, individer som vi kan göra affärer med och behandlar deras personuppgifter eller företag som vi skickar marknadsföring och säljfrämjande kommunikation till, inklusive detaljhandlare, återförsäljare, installatörer och andra handlare och personer anställda av sådana företag (kollektivt benämnt “Kund”, “du” eller “din”).

Personuppgifter, eller personlig information, hänvisar till information i vilken som helst form som på något sätt kan identifiera en individ. Detta inkluderar information, attribut eller aktiviteter som är associerade med en identifierad person, eller som kan kombineras för att identifiera en person.  Alla personuppgifter som du anger via våra appar eller enheter behandlas i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

Då du anger personuppgifter som tillhör andra genom våra appar eller enheter, måste du meddela de relevanta individerna och presentera denna integritetspolicy innan du delar deras information, förklara att deras personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med denna integritetspolicy, och få deras samtycke, i förekommande fall.  Genom att godkänna vår integritetspolicy bekräftar du att du har uppfyllt detta krav.

Kontoägare måste vara minst 18 år gamla. Våra enheter och appar är inte ämnade för personer under 18 års ålder. SALUS Controls samlar inte medvetet in personuppgifter från personer under 18 år, och använder eller delar inte heller dessa uppgifter.

Personuppgiftsansvarig och dataskyddsombud

SALUS Nordic A/S är registrerat i Danmark, och kontorsadressen är Rønhøjvej 12, 8300 Odder.  Övriga dotterbolag i EU omfattar:

 • SALUS Controls Plc ett bolag som registrerades i Storbritannien och huvudkontoret för SALUS.
 • SALUS Controls GmbH ett bolag registrerat i Tyskland
 • SALUS Controls Romania S.R.L ett bolag registrerat i Rumänien

För Europeiska unionens ändamål (“EU”) den allmänna dataskyddsförordningen (“GDPR”), där du lämnar dina personuppgifter direkt till SALUS Nordic A/S, till exempel under interaktion med teamet för teknisk support försäljning i Danmark, kommer SALUS Nordic A/S att vara den enda datakontrollanten för sådan behandling av personuppgifter.

För personuppgifter som behandlas via Danska, svenska, finska eller norska webbplatser, är SALUS Nordic A/S är den gemensamma datakontrollanten av dina personuppgifter med SALUS Controls Plc.

SALUS Controls har utsett ett dataskyddsombud för gruppen (Group Data Protection Officer, ”DPO”) som du kan kontakta om du har frågor om våra policyer eller rutiner gällande personuppgifter. DPO kan nås via e-post på: dataprotection@salus-tech.com, eller genom att skicka ett brev till:

Data Protection Officer (Dataskyddsombud)
SALUS Controls
PO Box 962
Haywards Heath
RH16 9PX
UK

Vilka personuppgifter som samlas in och hur de används

SALUS samlar in personuppgifter från individer när de bläddrar eller använder den här webbplatsen, delta i våra försäljnings- och marknadsföringshändelser och under normal användning i sin verksamhet.

SALUS samlar in och behandlar dina personuppgifter när vi har en eller flera av dessa orsaker:

 • För att fullgöra ett avtal med dig (Avtal)
 • När det är vår rättsliga skyldighet (Rättslig skyldighet)
 • När det är i vårt berättigade intresse (Berättigat intresse)
 • När du ger ditt samtycke (Samtycke)

I tabellen nedan kan du se vilka personuppgifter SALUS samlar, hur dina personuppgifter kan användas, och anledningarna till detta:

Typ av personuppgifter eller register Uppgifter i syfte och användning
Affärskontaktinformation

Affärs- eller företagsinformation om en individ, inklusive:

 • För- och efternamn
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Företagsnamn och jobbtitel
 • Affärs- eller hemadress
 • Område / Stad / Land
 • Bankkontouppgifter

Till exempel samlar vi in ​​denna information när du:

 • öppnar ett konto
 • ·fyller i en ansökningsblankett om kredit;
 • lägger en order;
 • delta i våra live-evenemang och fyller i ett formulär eller scannar din namnetikett
 • prenumerera på våra nyhetsbrev eller reklamnyheter; och
 • registrera dig för ett Installer Club-konto.

Vi mottar även din affärskontaktinformation när den delas med oss ​​av ditt företag (om du representerar ditt företag), erhållet via offentliga källor (t ex Företagets webbplats) eller när vi har köpt det från företag med e-postmarknadsföring.

Grundval för behandling: KONTRAKT / BERÄTTIGAT INTRESSE

Vi utför ett avtal med dig när du förvärvar produkter eller tjänster från oss.  Detta gäller endast när du personligen är kund.

Vi har också ett legitimt intresse av att använda denna typ av information i normal drift och inkluderar:

 • öppna ett företagskonto;
 • genomföra kreditkontroller
 • engagera, leverera och serva våra företagskunder;
 • skicka ut fakturor och varor;
 • försäljning och marknadsföring;
 • engagera affärsmöjligheter; och
 • skicka meddelanden som innehåller kampanjinformation om fördelar för Installer Club-medlemmar, vårt sortiment, nya funktioner, erbjudanden, händelser och tjänster.

Se avsnittet “Dina valmöjligheter för kommunikation” nedan för uppgifter om hur man uppdaterar sina val.

Information om teknisk support

Personliga uppgifter som du skickar in ett meddelande via vår webbplats, kontakta oss via telefon för att begära teknisk support eller ställ en fråga på ‘Live-chatt’ eller social media:

 • För- och efternamn
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Uppgifter om enheten och/eller Enhets-ID
 • Hantering av social media (namn)

Vi håller också ett register av eventuella kommentarer, återkoppling, åsikter, frågor eller klagomål som du tar upp.

Grundval för behandling: KONTRAKT / BERÄTTIGAT INTRESSE

 

Vi genomför ett avtal med dig när vi ger dig teknisk support.  Detta gäller endast när du personligen är kund.

Vi har också ett legitimt intresse av att använda denna typ av data till att:

 • identifiera och kommunicera med dig för att ge teknisk support, och hjälpa dig med installationen och konfigurationen av våra produkter;
 • administrera eller hantera våra produkter baserat på via fjärrstyrning
 • uppdatera och validera konto- eller registreringsuppgifter
 • logga, diagnostisera och lösa problem eller defekt;
 • hantera klagomål och anspråk och behandla återbetalningar eller ett produktbyte;
 • organisera ett teknikbesök på plats
 • ge råd, vägledning eller åtgärder för att du ska kunna genomföra;
 • skicka dig specifikationer, manualer eller installationsguider;
 • begära återkoppling genom en undersökning för forskningsändamål (även om du inte behöver svara på dem);
 • stödja våra granskningar och hjälpa till att uppfylla våra servicestandarder, förbättra vår service till dig eller för träningsändamål; och
 • undersök eventuella misstänkta brott mot våra villkor.

 

Garantiinformation

Personuppgifter som du skickar online, via ett formulär i posten, eller tillhandahåller via telefonen för att registrera en produkt för våra garantitjänster:

 • För- och efternamn
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Installationsdatum och leverantör
 • Uppgifter om enheten och/eller Enhets-ID
Grundvalet för behandling:  KONTRAKT / BERÄTTIGAT INTRESSE

 

Vi genomför ett avtal med dig när vi tillhandahåller dig med garantitjänster  Detta gäller endast när du personligen är kund.

Vi har också ett legitimt intresse av att använda denna typ av data till att:

 • registrera och upprätthålla garantin som erbjuds på SALUS märkesvaror som du har köpt eller installerat;
 • kommunicera med dig gällande din garanti; och
 • logga och lösa problem eller defekter, hantera klagomål och anspråk och behandla återbetalningar eller ett produktbyte.
Undersökningsinformation

Register på alla icke-anonyma undersökningar som du lämnar feedback på.

 • För- och efternamn
 • E-postadress
 • Telefonnummer

Personliga åsikter, uppfattningar, kommentarer och återkoppling

Grundvalet för behandling:  BERÄTTIGAT INTRESSE

 

Vi har ett legitimt intresse för denna typ av information för bedömning och analys av vår marknad, kunder, produkter och tjänster.  Vi kan använda uppgifter som du tillhandahåller i våra undersökningar för att kontakta dig och följa upp eventuella kommentarer eller frågor som du tar upp.

Registrering av tävling

Register från alla tävlingar som vi kan presentera.

 • För- och efternamn
 • E-postadress
 • Adress
 • Telefonnummer
Grundvalet för behandling:  KONTRAKT / BERÄTTIGAT INTRESSE

 

Vi genomför ett avtal med dig när när du deltar i en tävling.  Vi har också ett legitimt intresse av att använda denna typ av data till att:

 • genomföra och uppfylla kraven i varje tävling som att välja och kontakta vinnare;
 • kontakta kunder för att följa upp återkoppling eller frågor som tagits upp i samband med våra tävlingar; och
 • skicka meddelanden som innehåller kampanjinformation om fördelar för Installer Club-medlemmar, vårt sortiment, nya funktioner, erbjudanden, händelser och tjänster.
WEBBPLATS – Automatiskt insamlad information

När du besöker vår webbplats, samlar vi in viss information automatiskt från din enhet:

 • IP-adress, enhetstyp, unika identifieringsnummer för enheter, typ av webbläsare och annan teknisk information.
 • Information om hur din enhet har interagerat med vår webbplats, inklusive de sidor som är tillgängliga och länkar klickade.

IP-adressen kan visa en ungefärlig plats, men det kommer inte att vara mer exakt än staden, staten eller landet.

 

Grundvalet för behandling:  BERÄTTIGAT INTRESSE

 

Vi har ett legitimt intresse av att använda denna typ av information för att:

 • skräddarsy vår webbplats för våra besökare (t ex på grundval av deras geografiska läge);
 • driva vår webbplats inklusive belastningsutjämning;
 • bättre förståelse för de besökare som besöker vår webbplats, var de kommer ifrån och vilket innehåll är av intresse för dem; och
 • aktivera vår webbplats genom att möjliggöra grundläggande funktioner, som exempelvis sidnavigering, åtkomst till säkra områden på webbplatsen och möjlighet på webbplatsen och möjlighet att använda live-chatt

Grundvalet för behandling:  SAMTYCKE

 

Vi kommer att be om ditt samtycke till att behandla information via cookies som kategoriseras som Inställnings cookies (Funktionalitet) eller marknadsföring som inte är nödvändiga för att hantera och surfa på våra webbplatser eller inte fångar upp information anonymt.

Se avsnittet “Cookies” nedan för uppgifter om hur du ändrar kakinställningar.

 

E-postkommunikation – Automatiskt insamlad information

När vi skickar e-postmarknadsföring till dig samlar vi även in information automatiskt på följande sätt:

 • Information om hur en person har interagerat med e-postmeddelanden som vi har skickat och tid och datum för sådana åtgärder.
 • Enhetstyp och IP-adress när ett e-postmeddelande öppnas eller länkas i ett e-postmeddelande klickas

IP-adressen kan visa en ungefärlig plats, men det kommer inte att vara mer exakt än staden, staten eller landet.

Grundvalet för behandling:  BERÄTTIGAT INTRESSE

 

Vi har ett legitimt intresse av att använda denna typ av information för att:

 •  hjälpa oss att förstå hur individer har påverkat varandra med ett e-postmeddelande;
 • bekräfta att kommunikationer via e-post har lästs;
 • identifiera ogiltiga e-postadresser;
 • förbättra e-postdistributionen och filtreringen samt vår e-posttjänst;
 • bekräfta att alternativ eller länkar inom ett e-postmeddelande har valts
 • hjälpa oss att förstå framgången för en e-postkampanj
 • förbättra design och anpassning av innehåll för framtida e-postkampanjer; och
 • hjälpa oss att anpassa innehåll för abonnenter i specifika regioner och tidszoner.

 

Se avsnittet Övrig Spårningsteknik” nedan för mer information och hur du ändrar dina inställningar i vår marknadsföringskommunikation.

 

Cookies och Övrig Spårningsteknik

Övrig Spårningsteknik

Vi använder webbsignaler (även kända som sidotaggar) i e-postmeddelanden som vi skickar.  Webbsignaler är standarden inom branschen för öppen spårning och är ett verktyg för att ge en allmän översikt över e-postabonnemangens engagemang.  Det innebär att när du får ta emot och engagerar med de e-postmeddelanden vi skickar till dig, kommer dessa webbsignaler att spåra vissa beteenden, till exempel om e-postmeddelandet som vi skickade till dig levererades och öppnades.  Webbsignalen fungerar genom en liten osynlig grafisk inbäddad symbol längst ner i ett e-postmeddelande.  När ett e-postmeddelande öppnas med bilder påslagna, hämtas grafiken hem från vår e-postleverantörs server och registreras som öppen.

Länkar i våra marknadsförande e-postmeddelanden spåras också för att visa enskilda mottagares klickningar.  Om du klickar på en länk, omdirigeras informationen om spårning via vår e-postleverantörs server till den avsedda webbadressen och loggas som ett klick.

Öppen spårning fungerar inte i e-postkommunikation med klartext eller om du har valt att inte visa bilder i ett e-postmeddelande.  Du kan inaktivera eller aktivera spårning av e-post genom att välja länken “ Uppdatera inställningar” inom kommunikation av e-postmarknadsföring som vi kan skicka dig.

Länkar

Vår webbplats kan, från tid till annan, innehålla länkar till och från webbplatser för våra partnernätverk, annonsörer, dotterbolag och andra företag som sociala mediewebbplatser. Om du följer en länk till någon av dessa webbplatser, ska du notera att dessa har sin egen integritetspolicy och att vi inte tar något ansvar eller skadeståndsskyldighet för integritetsmeddelanden eller policyer som de publicerar. Kontrollera de relevanta integritetsmeddelanden eller policyerna innan du skickar några personuppgifter till dessa webbplatser.

Vad händer om du inte anger dina personuppgifter?

För att uppfylla våra avtalsmässiga skyldigheter kräver vi att våra användare tillhandahåller vissa kategorier av personuppgifter enligt ovan. I vissa fall kommer underlåtenhet att tillhandahålla personuppgifter inte att förhindra användare av SALUS-märkta produkter att använda sina enheter manuellt, men de användarna kommer inte att dra nytta av den fulla användarupplevelsen och kommer inte att kunna ansluta till eller fjärrstyra SALUS-märkta enheter genom vår app.

Vissa av våra appar erbjuder funktionaliteten att och stänga av ”datainsamling” genom appens inställningar. När datainsamling stängs av kommer appen automatiskt att inaktiveras och din mobila enhet eller dator kan då inte användas för att hantera din utrustning eller dina tjänster. Du kommer inte heller att få viktiga notiser eller larm.

Överföring av och plats för behandling av personuppgifter

SALUS Controls delar endast personuppgifter med andra parter när vi har juridisk rättighet att göra det.

SALUS Controls är en del av ett globalt bolag med dotterbolag och samarbetspartners i Asien, Nordamerika och Europa som ger oss stöd för att utveckla, konstruera och sälja våra enheter och appar samt tekniskt support till användarna.  Vi använder även tredje parts personuppgiftsbiträden för att behandla personuppgifter på våra vägnar för att tillhandahålla och stödja våra produkter och tjänster.  Vissa tredje parts personuppgiftsbiträden är baserade i ett annat land eller ingår i en internationell organisation.

Därför kan personuppgifter komma att föras över, förvaras och användas utanför länder där vi eller våra personuppgiftsbiträden är baserade. Detta inkluderar länder utanför den Europeiska unionen (EU). Lagarna i vissa länder kan erbjuda mindre rättsligt skydd för dina personuppgifter än länder inom EU.

SALUS Controls vidtar åtgärder för att säkerställa att alla personuppgifter får lämpligt skydd och att alla överföringar av personuppgifter utanför EU görs i enlighet med gällande lagstiftning. I fall då personuppgifter förs över till ett land som ligger utanför EU och som den Europeiska kommissionen bedömer har otillräckligt skydd för personuppgifter görs dessa överföringar med lämpligt ramverk som skyddar EU-medborgares grundläggande rättigheter, såsom EU-US Privacy Shield eller en rättslig överenskommelse som täcker EU-kraven för överföring av personuppgifter utanför EU, såsom godkänd standard från den Europeiska kommissionen.  Om du vill ha mer information om våra överföringsmekanismer, kontakta oss med hjälp av uppgifterna i avsnittet ”Personuppgiftsansvarig och dataskyddsombud.

Personuppgifter som förvaras av SALUS Controls kan föras över till följande kategorier av tredje parter och Personuppgiftsbiträden:

 • Filialer och dotterbolag i samma grupp av företag som oss: för administrativa och operativa ändamål (som exempelvis Computime Limited, SALUS Controls Plc, SALUS Controls GmbH, SALUS Controls Rumänien S.R.L, SALUS North America, Inc) för att utveckla och hantera våra webbplatser, uppfylla vårt kontrakt eller distribuera våra produkter och tjänster.
 • Tredje parter som tillhandahåller molntjänster för att använda IoT: för att tillhandahålla Sakernas internet (IoT); tillhandahålla molnbaserade tjänster, inklusive infrastruktur, servrar och mjukvara; utföra diagnostik, och stödja stabil prestanda för våra appar och anslutna enheter; tillhandahålla säkerhet, säkerhetskopiering och systemtillgänglighet, och som support för problemhantering för att lösa problem;
 • Andra tjänsteleverantörer, personuppgiftsbiträden och rådgivare: såsom bolag som erbjuder IT-support; bolag som tillhandahåller molnbaserade lösningar, som hjälper till att utveckla och testa våra appar, som är värdar för eller hanterar våra hemsidor; som skickar meddelanden till våra kunder; som tillhandahåller juridisk rådgivning eller som på andra sätt låter oss leverera våra tjänster till dig;
 • Installatörer och servicetekniker: för att boka möten med dig och tillhandahålla installation, tjänster för underhåll av enheter och annan support på plats;
 • Marknadsundersökningspartner: för att kontakta våra kunder för att hjälpa oss att förbättra våra produkter och tjänster;
 • Andra parter som används för bolagsmässiga transaktioner: tredje parter som vi kan dela din information med som del av ett uppköp; sammanslagning eller överföring, eller vid konkurs, och;

Övriga parter: till någon behörig brottsbekämpande myndighet, reglerande och statlig myndighet, domstol eller annan tredje part där vi anser att avslöjande är nödvändig (i) att följa lagen eller att bistå regering eller tillsynsmyndigheter (ii) att verifiera eller verkställa överensstämmelse med policyer som styr våra tjänster, (iii) att utöva, etablera eller försvara våra lagliga rättigheter, (iv) skydda dina vitala intressen eller andra personers intressen, eller (v) till någon annan person med ditt samtycke för avslöjande.

Säkerhet av personuppgifter

SALUS Controls arbetar för att hålla dina personuppgifter säkra. Vi strävar efter att använda lämpliga säkerhetsåtgärder för detta, inklusive tekniska, administrativa och fysiska åtgärder som utformats för att skydda dina personuppgifter, och för att hålla dem säkra.

SALUS Controls minskar även risker som kan påverka dina rättigheter och friheter genom att begränsa åtkomst till personuppgifter så att endast de som har ett legitimt behov av att använda dem får åtkomst. Vi samlar inte in och förvarar inte information av speciella kategorier om dig i våra appar eller enheter.  Vi kräver att personuppgiftsbiträden från tredje part skyddar personuppgifter och endast använder dina personuppgifter för de ändamål vi specificerar.

Tyvärr kan säkerheten inte helt garanteras vid överföringar över internet. Även om vi gör vårt bästa för att skydda dina personuppgifter kan vi inte helt utlova att information som skickas till och från våra appar och enheter är helt säker, och dessa överföringar sker därför på egen risk. När vi har tagit emot din information används dock strikta åtgärder och säkerhetsfunktioner för att förhindra åtkomst från obehöriga.

Lagring av personuppgifter

SALUS Controls behåller dina personuppgifter så länge detta är nödvändigt för de ändamål vi har beskrivit. Dessa tidsperioder beror på typen av information som används och på dina interaktioner med oss, som krävs av legitima affärsskäl och där tillåtet eller krävs enligt lag, föreskrifter, rättstvister, bokföring eller rapporteringsskyldigheter. När dina personuppgifter inte längre är nödvändiga vidtar vi rimliga åtgärder för att säkert förstöra din information eller permanent avidentifiera den.

Dina integritetsrättigheter

Den allmänna dataskyddsförordningen och andra länders lagstiftning om integritet ger dig vissa rättigheter till dina personuppgifter. Om du har några frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter eller vill utöva någon av dina rättigheter kontaktar du oss med hjälp av kontaktuppgifterna i avsnittet Personuppgiftsansvarig och dataskyddsombud.

I vissa fall har du rätt att:

 • få tillgång till, granska och/eller uppdatera dina personuppgifter;
 • begränsa och/eller invända mot användningen av dina personuppgifter;
 • återkalla samtycke för vår användning av dina personuppgifter när som helst där vi behandlar personuppgifter baserat på samtycke, till exempel för att avstå från att ta emot marknadsföringsmeddelanden;
 • begära radering av dina personuppgifter, under vissa förutsättningar, till exempel om behandlingen inte överensstämmer med gällande dataskyddslagar;
 • när det är tekniskt möjligt, begära att personuppgifter tillhandahålls eller sänds direkt till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet); och
 • begära en kopia av de personuppgifter vi har om dig.

Dina valmöjligheter för kommunikation

SALUS ger dig kontroll över huruvida du får säljfrämjande och marknadsföringskommunikation.  Vi kommer bara att göra det när lagen så tillåter det.  Om vi ​​har tillstånd att göra det (t.ex. för att du är en av våra kunder, för att du representerar ett företag eller för att du har valt att delta) men du vill upphöra med att ta emot sådan kommunikation, kan du välja bort genom att uppdatera din inställning när som helst med följande metoder:

 • Avsluta din prenumeration eller ta bort dina uppgifter från vår mailinglista genom att använda länken som visas i meddelanden från oss;
 • Kontakta oss med hjälp av informationen i avsnittet ”Personuppgiftsansvarig och dataskyddsombud” och be att avsluta din prenumeration på våra meddelanden.

OBS: Att avsluta prenumerationen på marknadsföringsmeddelanden betyder inte att du slutar att ta emot meddelanden med viktig information som krävs för din användning av våra tjänster.

Klagomål

SALUS Controls hoppas att du aldrig behöver göra det, men om du vill skicka in ett klagomål gällande vår användning av dina personuppgifter kontaktar du vårt dataskyddsombud med hjälp av kontaktinformationen i avsnittet ”Personuppgiftsansvarig och dataskyddsombud

Om du inte känner att vi har lyckats lösa ditt klagomål på ett tillfredsställande sätt, kan du lämna in ett klagomål hos den relevanta datatillsynsmyndigheten för personuppgiftsansvarig som ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter.  Kontaktuppgifter till tillsynsmyndigheten för dataskydd för varje EU-land finns tillgängliga här.

Ändringar i denna integritetspolicy

Denna integritetspolicy uppdaterades den [31 augusti 2018].

Vi anser att insyn är ett kontinuerligt ansvar. Därför kommer vi regelbundet att se över och uppdatera denna integritetspolicy.  Eventuella ändringar i denna policy kommer att publiceras på denna sida, så kontrollera ofta igen.