Presentation av vinnarna av HVP Innovation Showcase

Nu är det äntligen dags att kröna vinnarna av HVP Innovation Showcase. De fem vinnande produkterna har blivit krönta av vår jury som de absolut bästa. Vi lanserade HVP Innovation Showcase i början av året eftersom vi ville framhäva produktinnovation i VVS- och värmesektorn.

Som ett resultat av deras fantastiska insats är jag nu ärad över att få presentera HVP Innovation Showcases fem värdiga vinnare.

Var och en av våra vinnare kommer visas upp i ett särskilt HVP Innovation Showcase-område på utställningen, och besökare kommer få chansen att prata direkt med tillverkarna och lära sig mer om produkterna. Vi hoppas innerligt att du kommer glädjas av att läsa HVP Innovation Showcase vinnarlista.

HVP Redaktör Joe Dart

Auto-balanserande aktuator (Salus)

För att säkerställa en konstant temperatur och optimal prestanda i ett golvvärmesystem, så är det essentiellt att vattnet som flödar genom kretsen är korrekt balanserat och att temperaturdifferentialen mellan flödes- och returrören har ett genomsnittligt värde av 7°c.

Att åstadkomma ett perfekt flöde är flödesmätarens uppgift. Ett för högt flöde sänker returvattnets temperaturdifferential under 7°c och då värms kretsen upp för snabbt, och om flödet är för lågt stiger temperaturdifferentialen över 7°c vilket gör att kretsen värms upp för långsamt. Bägge scenarion är ineffektiva. Det är aktuatorn som kontrollerar vattenflödet för varje zon i hela golvvärmesystemet och som stänger ventilen på grenröret i enlighet med signaler från rumstermostaten.

Till skillnad från konventionella aktuatorer så utför den Auto-balanserande aktuatorn både flödesregulatorn och den termiska aktuatorns uppgift, vilket gör den till en two-in-one enhet. De två externa sensorerna placeras på flödes- och returrören på grenröret så att de alltid övervakar temperaturerna och justerar tillflödet för att bibehålla det optimala deltat på 7°c för hela golvvärmesystemet.

Med ynka 0.5 W energiförbrukning använder produkten mindre el än konventionella aktuatorer som vanligtvis förbrukar mellan 2-3 W eller mer. Den öppnar och stänger även ventilerna på ungefär 30 sekunder – vilket är betydligt snabbare än de 3 eller fler minuter konventionella aktuatorer behöver. Den Auto-balanserande aktuatorn är designad för att göra livet lite enklare.

Hattie Hasan sa: ”Det är alltid problematiskt att komma till ett golvvärmesystem som har blivit installerat av någon annan för länge sedan. Detta är en briljant innovation, eftersom om man har blivit av med alla instruktionsböcker och manualer finns det inte någon bot på problemen! Det här är lösning, och därför är det en genial idé.”

Leave a Reply