ACORD DE LICENȚĂ PENTRU UTILIZATORUL FINAL APLICAȚIE MOBILĂ
VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI ATENT ÎNAINTE DE A DESCĂRCA ȘI NAVIGA  PE APLICAȚIA DE PE ACEST WEBSITE

 

Acest contract de licență al utilizatorului  (”EULA”) este un acord legal între dumneavoastră (persoană fizică sau juridică) și SALUS Controls România S.R.L. pentru iT500 Termostat controlat prin Internet – software aplicație mobilă (”App”) .
 Licențiem  utilizarea aplicației pentru dvs. pe baza EULA și sub rezerva oricăror reguli sau politici aplicate de către orice furnizor de AppStore (“AppStore”), când utilizatorul final descărcă aplicația (“Reguli AppStore”). Aplicația nu  este se va  vinde, noi fiind unici proprietari ai  Aplicației , în permanență.
Cerințele sistemului de operare
Această aplicație funcționează cu dispozitive Android sau iPhone folosind un minimum de 15MB memorie.Accesul la Internet și Sistemul de operare ar trebui să fie IOS 4.3 sau mai avansat pentru iPhone și Android 2.2 sau mai avansat pentru device-urile cu system Android.
IMPORTANT:
Descărcând Aplicația de pe website sau apăsând butonul ”Accept” , sunteți de accord cu îndatoririle din termenii licenței .Termenii licenței include, în special, politica de confidențialitate definite la condiția 1.5 și limitările de raspundere din condiția 7.
Dacă nu sunteți de accord cu termenii acestei licențe, nu vă vor acorda licența.Dumneavoastră veți opri procesul de descărcare. Apăsând butonul ”Anulare” afișat.În acest caz, procesul de descărcare va fi oprit.
Ca și consummator, aveți dreptul  de a retrage descărcarea aplicației fără un motiv anume.
Acest fapt nu va afecta drepturile dumneavoastră de consumator al unei aplicații sau documente care sunt defecte.
Vă sugerăm să faceți o copie a acestor condiții EULA pentru viitoare referințe.
PRIN URMARE  se agreează următoarele:
Condiții acceptate
1.1       Termenii acestui  accord EULA se aplică Aplicației  sau oricărui serviciu accesibil prin intermediul Aplicației (“Servicii”), inclusiv orice actualizări sau suplimente la Aplicație, cu excepția cazului în care vin cu termeni separați, si cazul în care se aplică acele condiții. În cazul în care este inclus un software open-source în Aplicație sau orice serviciu, termenii licenței open-source pot trece peste unii termenii al prezentului accord EULA.
Avem dreptul să schimbăm termenii în orice moment, trimițând o notificare cu detaliile schimbării la următoarea deschidere a Aplicației.Noii termeni vor fi afișați pe ecran și va fi necesară citirea și acceptarea lor pentru a continua să folosiți serviciile.
Din când în când vor exista update-uri regăsite în Appstore.În funcție de update,  sistemul va fi oprit până când ultima versiune a Aplicației va fi  aplicată și vor fi acceptați noii termeni.
Se va presupune că ați obținut permisiunea de la proprietarii telefoanelor mobile sau dispozitivelor portabile care sunt controlate, dar nu și deținute , de către dumneavoastră ș descries în condiția 2.2.1 (”Device-uri”) și pentru a descărca sau a reda în flux  o copie a Aplicației  pe device-uri. Dumneavoastră și proprietarilor vă pot fi percepute  taxe de către furnizorii de servicii de acces la internet pentru accesul pe dispozitive. Acceptați responsabilitatea în conformitate cu termenii acestui accord EULA pentru utilizarea Aplicției sau a oricărui serviciu sau orice legătură cu orice dispozitiv, indiferent dacă este sau nu este deținut de către dumneavoastră.
Termenii și politica de confidențialitate, uneori, accesibile pe www.salus-controls.ro ”politica de confidențialitate” sunt încorporați în în acest accord de referință EULA și se aplică acelor servicii care nu sunt specificate în condiția 1.6 ca având politici de confidențialitate separate. În plus, prin utilizarea Aplicației sau oricărui serviciu, sunteți de acord că transmisiile prin Internet nu sunt complet private sau securizate. Înțelegeți că orice mesaj sau informațiile pe care le trimite prin Aplicație sau orice serviciu, poate fi citit sau interceptat de alții, chiar dacă există un aviz special că o anumită transmisie este criptată.
Prin utilizarea Aplicației sau a oricărui serviciu , sunteți de acord cu colectarea și utilizarea informațiilor tehnice despre dispozitivele și software-ul aferent, hardware și periferice pentru servicii care sunt, bazate pe Internet sau wireless pentru a îmbunătăți produsele noastre și de a  vă oferi serviciile noastre.
Anumite servicii, inclusiv toate aspectele legate de funcțiile asociate cu timpul, va face uz de date de localizare transmise de dispozitive. Puteți dezactiva această funcționalitate în orice moment prin oprirea setările de servicii de localizare pentru App pe dispozitivul. Dacă utilizați aceste servicii, sunteți de acord cu noi și cu afilierile  noastre precum și cu transmiterea licențelor, colectarea, întreținerea, prelucrarea și utilizarea datelor de localizare și interogări pentru a oferi și a îmbunătăți produsele și serviciile pe baza traficului de locație și de drum. Puteți retrage acest consimțământ în orice moment prin oprirea setările de servicii de localizare de pe dispozitivul dvs.
Aplicația sau orice serviciu poate conține link-uri către alte site-uri terță parte independente (“Site-uri terță ”). Site-urile terță parte nu sunt sub controlul nostru, iar noi nu suntem responsabili pentru și nu aprobăm conținutul acestora sau politicile de confidențialitate ale acestora (dacă este cazul). Va fi hotărârea dumneavoastră proprie cu privire la interacțiunea cu orice site-uri terță parte , inclusiv achiziționarea și utilizarea oricăror produse sau servicii accesibile prin intermediul lor.
Orice cuvinte care preced termenii : inclusiv,  include,  în special sau de exemplu, sau orice frază similară se interpretează ca ilustrativă și nu limitează generalitatea cuvintelor generale aferente.
2.         ACORDAREA DOMENIULUI DE LICENȚĂ
2.1       Având în vedere acordul dvs. de a respecta termenii acestui EULA, vă acordăm o licență non-transferabilă, non-exclusivă de a utiliza Aplicația pe dispozitive ,subiectele  acestor termeni, Politica de confidențialitate și Regulamentul App Store, încorporate în acest  acest acord  de referință EULA. Ne rezervăm toate celelalte drepturi.
2.2       Puteți descărca sau face streaming o copie a Aplicației pe dispozitive compatibile  cu iPhone, iPod, iPad și Android, iar pentru a vizualiza, folosi și afișa Aplicația pe device-uri  doar în interes personal, folosiți Documentele pentru  interes personal.
RESTRICȚIILE LICENȚEI
Exceptând  prevederile în mod expres  stabilite în acest acord EULA sau altele premise de o lege locală, sunteți de acord :
 • a nu se copia Aplicația exceptând  copierea incidentală în timpul folosirii normale a Aplicației, sau unde este necesar în scop de back-up sau securitate operațională;
 • a nu se închiria, concesiona, sub-licenția, împrumuta, traduce, adapta, varia sau modifica Aplicația.
 • a nu se modifica, anu adduce modificări la, întreaga parte sau o parte din Aplicație, și
 • a nu se permite combinarea sau încorporarea în alte programme a Aplicației sau a unei părți din ea.
 • a nu se demonta , decompila,  a nu se face retro-inginerie sau crea lucrări derivate pe baza întregului sau a unei părți din Aplicație, sau încerca să se facă orice lucru asemănător , cu excepția cazului în care (în virtutea secțiunii 296A dreptului de autor, modele industriale și brevete Act 1988) astfel de acțiuni nu pot fi interzise, deoarece acestea sunt esențiale în scopul de realizarea interoperabilității App cu un alt program software, și cu condiția ca informațiile obținute în timpul unor astfel de activități: se folosește doar în scopul obținerii inter-operabilității Aplicației cu alt program software.
Nu este inutil divulgat sau comunicat fără  acordul nostru  scris în   prealabil unei terță parte
Nu se va folosi pentru a crea nici un software substanțial similar Aplicației.
Să păstrați toate copiile Aplicației în siguranță și să țineți o evidență exactă și actualizată a numerelor și locațiilor tuturor copiilor Aplicației;
Să includeți notificarea noastră de copyright pe toate exemplarele întregi și parțiale pe care le facieți din Aplicației pe orice suport;
Să nu furnizați și să puneți la dispoziție în orice mod Aplicația (în întregime sau o parte-inclusiv ca obiect și fișier sursă) unei personae, fără acordul nostru scris în prealabil.
A se conforma cu toate legile de control și de export de tehnologie și reglementările care se aplică tehnologiei utilizată sau sprijinită de Aplicație-App sau orice Serviciu (“Tehnologie-Technology “) , împreună cu ”Restricțile Licenței”
RESTRICȚII DE UTILIZARE ACCEPTABILE
E obligatoriu să:
 • nu utilizați App sau orice Serviciu în orice mod ilegal, în scopuri ilegale, sau în orice mod incompatibil cu acest acord EULA, sau să acționeze în mod fraudulos sau cu rea intenție, de exemplu, prin spargerea sau introducerea unui cod rău intenționat, inclusiv viruși, sau date daunatoare, în App, orice serviciu sau orice sistem de operare;
 • nu încalcați drepturile noastre de proprietate intelectuală sau cele ale unei terțe părți în legătură cu utilizarea de către dvs. a App sau orice serviciu, inclusiv prezentarea de orice material (în măsura în care o astfel de utilizare nu este autorizata de acest acord EULA);
 • nu transmiteți orice material care este defăimător, ofensator sau in alt mod cu privire la utilizarea de către dvs. a App sau orice Serviciu;
 • nu utilizați App sau orice serviciu într-un mod care ar putea deteriora, dezactiva, suprasolicita, afecta sau compromite  sistemele sau securitatea noastră  sau interfera cu alți utilizatori;
 • nu colecta sau recolteze orice date sau informații de la orice serviciu sau de la sistemele noastre sau să încerce să descifreze transmisii către sau de la serverele care rulează orice Serviciu.
              DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ
5.1       Sunteți de acord că toate drepturile de proprietate intelectuală din cuprinsul App și Tehnologiei oriunde în lume ,ne aparțin nouă sau licențiatorilor noștri, că drepturile din App sunt licențiate (nu vândute) ție, și că nu aveți nici un drept în, sau către, App sau Technology, altul decât dreptul de a utiliza fiecare dintre ele, în conformitate cu termenii acestui acord EULA.
5.2       Ați luat la cunoștință că nu aveți dreptul de a avea acces la fișierul sursă al Aplicației.
Suport și Garanție LIMITATĂ
6.1       Garantăm:
6.1.1    Atunci când sunt utilizate în mod corespunzător și pe un sistem de operare pentru care a fost proiectat, App va funcționa în concordanță cu funcțiile descrise în Documente ; și
6.1.2    că documentele descriu corect modul de funcționare a App în toate aspectele semnificative, când Aplicația este descărcată sau se face streaming pe device-uri.
6.2       În ceea ce privește descărcarea, dacă ne veți trimite o notificare scrisă cu privire la orice defect sau eroare în App, în cazul în care nu reușește să funcționeze în mod substanțial, în conformitate cu descrierea din documente, vom investiga acest lucru.
6.3       Garanția nu se aplică dacă:
6.3.1    în cazul în care  defecțiunea din App sau oricare alt  serviciu rezultă din modificarea App de către dumneavoastră
6.3.2    în cazul în care  defecțiunea din App rezultă din folosirea  Aplicației în contradicție cu termenii acestui acord EULA.
6.3.3    dacă ați încălcat oricare dintre
6.4       Această garanție este în plus față de drepturile dumneavoastră legale în ceea ce privește software-ul, care este defect sau nu este la fel ca în descriere. Sfaturi despre drepturile dumneavoastră legale sunt disponibil la Biroul Local de Consiliere pentru Cetățeni .
6.5       Oferim sprijin între orele 9 și 17 în zilele lucrătoare. Puteti sa ne contactati prin e-mail sau telefon.
RĂSPUNDERE LIMITATĂ
7.1       Sunteți de acord că App nu a fost dezvoltat pentru a satisface cerințele dumneavoastră individuale, și că, prin urmare, este responsabilitatea dvs. de a vă asigura că facilitățile și funcțiile App după cum sunt descrise în documente, satisfac cerințele dumneavoastră.
7.2       Deși App și documentarea pot fi utilizate în scopuri comerciale și de afaceri, nu avem nici o răspundere față de dvs. pentru orice pierdere de profit, pierdere în afaceri, întreruperea activității, sau pierderea unei oportunități de afacere.
7.3       Noi suntem responsabili doar pentru pierderea sau deteriorarea   previzibilă, în urma încălcării noastre al acestui acord EULA sau în cazul neglijenței noastre până la limita specificată în condiția de 7.4, dar nu suntem responsabili pentru orice pierdere sau deteriorare imprevizibilă. Pierderea sau deteriorarea este previzibilă în cazul în care este o consecință evidentă a încălcării condițiilor de către noi sau în cazul în care acestea au fost avute în vedere de către dumneavoastră și noi în momentul în care v-am acordat EULA.
7.4       Răspunderea noastră maximă totală sub sau în legătură cu acest acord EULA (inclusiv utilizarea de către dvs. a oricăror servicii) indiferent dacă este contract, prejudiciu (inclusiv neglijenta), sau alt fel, în toate cazurile va fi limitată la 1.000 de lire sterline. Acest lucru nu se aplică tipurilor de pierdere prevăzute în condiția  7.5.
7.5       Nimic din acest acord EULA nu va limita sau exclude răspunderea noastră pentru:
7.5.1    deces sau vătămare corporală rezultată din neglijența noastră;
7.5.2    fraudă sau înșelăciune săvârșită cu intenție; și
7.5.3    orice altă răspundere care nu poate fi exclusă sau limitată prin legea românească
           
REZILIEREA    
Putem rezilia imediat acest acord EULA  prin notificare scrisă de la dumneavoastră:
 • dacă comiteți o încălcare materială în mod repetat a  acestui acord EULA, care nu se mai poate remedia în termen de  14 zile de la notificarea scrisă  ce vă solicit să faceți acest lucru;
 • dacă ați încălcat oricare dintre restricțiile de licență sau  restricțiile de utilizare acceptabile; și
 • descoperim că aveți sau ați încercat să faceți o copie a Aplicației noastre.
La reziliere, din orice motiv:
 • toate drepturile acordate prin acest acord EULA vor fi retrase
 • trebuie să înceteze imediat toate activitățile autorizate de acest acord EULA, inclusiv utilizarea de către dvs. a oricăror servicii;
 • trebuie să ștergeți imediat sau elimina App de la toate dispozitivele, și distruge imediat toate copiile App și adocumentel aflate în posesia dumneavoastră, custodie sau control și să ne certificați că  aceste lucruri au fost efectuate;
putem înceta furmizarea serviciilor noastre către dumneavoastră.
9.COMUNICARE ÎNTRE PĂRȚI
9.1       Dacă doriti să ne contactați in scris, sau în cazul în care doriți să ne trimiteți o notificare scrisă privind condițiile EULA, ne puteți trimite la adresa Strada Liniștei, Nr 2, Cluj Napoca, pentru SALUS Controls România, sau pe adresa comenzi@saluscontrols.ro.(INSERAȚI ADRESA DVS. DE E-MAIL) Vom confirma primirea notificării prin e-mail.
9.2       Dacă va trebui să vă contactăm sau să vă trimitem o notificare în scris, o vom face prin e-mail sau poștă la adresa furnizată de dvs. pentru Aplicație.
10.EVENIMENTE PENTRU CARE NU NE ASUMĂM RESPONSABILITATEA
10.1    Nu vom fi  răspunzători pentru orice eșec de a efectua, sau întârziere în executare, pentru niciuna din obligațiile noastre în cadrul acestui acord EULA, care este cauzata de orice act sau eveniment mai presus de controlul nostru rezonabil [ inclusiv insuficienta rețelelor de telecomunicații publice sau private (“eveniment în afara controlului nostru “).
10.2    În cazul în care un eveniment în afara controlului și responsabilității noastre are loc, care afectează îndeplinirea obligațiilor noastre în cadrul acestui acord EULA:
10.2.1 obligațile noastre în cadrul acestui acord EULA vor fi suspendat și timpul pentru îndeplinirea obligațiilor noastre va fi extins pe durata a evenimentului în afara controlului nostru; și
10.2.2   vom folosi toate resursele rezonabile pentru a găsi o soluție prin care obligațiile în conformitate cu prezentul acord EULA pot fi îndeplinite în ciuda Evenimentului din afara ariei noastre de control.
11.  ALȚI TERMENI IMPORTANȚI
11.1 Putem transfera drepturile și obligațiile noastre în cadrul acestui  acord EULA la o altă organizație, dar acest lucru nu va afecta drepturile dumneavoastră sau obligațiile în conformitate cu prezentul EULA
11.2 Puteți transfera drepturi sau obligații în cadrul acestui acord EULA la altă organizație, dar acest lucru nu va afecta drepturile dvs. sau obligațiile noastr în cadrul EULA.
11.3 Dacă nu există o insistență din partea noastră în ceea ce privește efectuarea dvs. a unei obligații impuse de acest acord EULA, sau dacă nu ne impunem regulile pentru dvs. , sau dacă există o întârziere în această privință, nu înseamnă că am renunțat la aceste drepturi și nu înseamnă că dvs. nu trebuie să vă conformați la aceste reguli și obligații. Dacă vom renunța în mod voluntar la ceva implicit din acest acord, se va notifica doar printr-un act scris și nu înseamnă că în viitor vom renunța automat la orice obligație implicită a dvs.
11.4 Fiecare dintre condițiile acestui acord  EULA funcționează separat. În cazul în care o instanță sau autoritate competentă decide că vreuna dintre ele este ilegală sau inaplicabilă, condițiile rămân în vigoare și cu efecte depline
11.5 Vă rugăm să rețineți că acest acord EULA, obiectul său și formarea sa, sunt guvernate de legea românească. Atât noi cât și dvs. cădem de acord că instanțele din România vor avea jurisdicție non-exlusivă de solutionare.
Acest acord a fost încheiat la data menționată la începutul acordului.