Cirkulationspumpe

Showing all 3 results

Cirkulationspumper i SALUS MPA-serien bruges hovedsageligt til boligopvarmning og varmtvandssystemer. Cirkulationspumperne passer først og fremmest til følgende systemer:
Varmeanlæg med fast eller variende flow, varmeanlæg med natsænkning, fjernvarmesystem, industrielt cirkulationssystem, boligopvarmning og brugsvand.

Cirkulationspumperne er udstyret med en motor med en permanent magnet og differenstryksregulering, der er i stand til automatisk og konstant at tilpasse motorydelsen til systemets aktuelle behov. Pumperne er udstyret med et kontrolpanel på forsiden, så de er så nemme som mulig at betjene for
brugerne.