Ikke-forbundne gulv- og radiatorsystemer

Hvad skal man gøre, hvis termostaten blinker Err?

Tjek listen over fejlmeldinger (link til fejlliste) for at se, hvilken type fejl det handler om, og for at løse det.

Hvad skal man gøre, hvis termostaten ikke forbinder/parrer med kontrolboksen?

Kontrolboksen skal nulstilles inden parring. Tryk USB (CO10RF) i 15 sekunder, tryk på parrings-knappen i 15 sekunder og tryk kort på «reset». Hvis netværksstatus nu blinker konstant (ikke to gange og en pause), så er kontrolboksen klar til at blive installeret.

Hvis netværksstatus ikke blinker jævnt, skal du gentage proceduren.

Tryk på CO10RF i 5 sekunder, så den blinker – i løbet af kort tid til netværksstatus lyse fast grønt, og herefter kan du forbinde termostaterne til kontrolboksen.

Hvorfor mister en termostat forbindelse til Kontrolboksen, når en ny termostat forbindes til samme Kontrolboks?

 1. Forbindelsen tabes, fordi en anden enhed er parret til den zone, termostaten blev parret til.
 2. Når en enhed forbindes til Kontrolboksen, søger den efter ny software. Hvis den finder den, vil den nye software blive installeret, og enheden vil miste forbindelsen under opdateringen.

Hvorfor starter pumpen ikke med det samme, når varmen er ønsket?

Der er en standard pumpeforsinkelse på 3 minutter. For at undgå tryk på fordelerens ventiler under åbningen starter pumperne med 3 minutters forsinkelse.

Hvordan tilsluttes HTR-RF20 med kontrolboksen (offline)?

 1. Tryk USB (CO10RF) i 5 sekunder for at åbne ZigBee Network
 2. Tryk på den lille knap på bagsiden af termostaten, i batterirummet, i 3-5 sekunder.
 3. Lyset på forsiden bliver konstant rødt, når den er tilsluttet.
 4. Drejeknappens position skal være 1 før første tryk på knappen. Når der er flere kontrolbokse tilkoblet systemet, er dette nummeret på kontrolboksen
 5. Tryk på den lille knap på bagsiden, i batterirummet.
 6. Lyset på forsiden blinker grønt én gang
 7. Drejeknappens position skal være 1 før anden tryk på knappen. Dette bruges kun til at gruppere termostaterne. Bruges sjældent i Norden.
 8. Tryk på den lille knap på bagsiden, i batterirummet.
 9. Lyset på forsiden blinker grønt én gang
 10. Drej knappen til den zone, termostaten skal installeres på.
 11. Tryk på den lille knap på bagsiden, i batterirummet.
 12. Lyset på forsiden blinker grønt samme antal gange som værdien af ​​zonen (For eksempel: zone 5 – lyset blinker grønt 5 gange).
 13. Termostaten er nu forbundet til kontrolboksen
 14. Hvis flere termostater skal forbindes gentages pkt. 2-13
 15. Tryk USB (CO10RF) i 5 sekunder for at lukke ZigBee Network.

Hvordan tilsluttes VS10 og VS20 til kontrolboksen (offline)?

 1. Tryk på USB (CO10RF) i 5 sekunder
 2. Sørg for, at displayet siger «USE UFH», hvis ikke, tryk da ”pil ned”.
 3. Tryk på «fluebenet». Displayet skifter til «JOIN», tryk evt. på «flueben» og display skifter igen til «PAIR» efter nogle få sekunder.
 4. Tryk på «fluebenet», og displayet skifter til UU1 foroven, og gr 1 forneden
 5. Tallet i nederste højre hjørne er det sted, hvor zonen vælges. Tryk på ”højre pil”, indtil dette nummer blinker,
 6. Vælg den ønskede zone med ”pil op”.
 7. Når det korrekte zone nummer blinker, tryk på «fluebenet», og displayet skifter til temperatur.
 8. Termostaten er nu forbundet til Kontrolboksen.
 9. Hvis flere termostater skal tilsluttes, gentag pkt. 2 til 8.
 10. Tryk USB (CO10RF) i 5 sekunder for at lukke Zigbee Network.

Hvordan opgraderer man et gulvvarmesystem til et smart home-system?

Hvis du ønsker at opgradere et gulvsystem til et smart home-system, skal du slette systemet helt og geninstallere det på appen.

Nulstil systemet på følgende måde:

Tryk USB (CO10RF) i 15 sekunder, tryk på ”parrings”-knappen i 15 sekunder og tryk kort på «reset». Hvis Network Status nu blinker konstant (ikke to gange og en pause), så er ledningerne klar til at blive installeret, og termostaterne vil forbinde til Kontrolboksen.

Hvis Netværksstatus ikke blinker jævnt, skal du gentage proceduren. (d.v.s. hvis netværksstatus er fast grøn eller blinker 2 gange og pause)

Herefter viser termostatens display «RES», tryk på «fluebenet», og termostaterne genstarter.

Nu er du klar til at installere systemet på appen. Følg vejledningen, eller ring til Salus Nordic A/S på +45 53 53 44 99

Hvad betyder de sorte bokse med tallene, som står over klokkeslæt på termostatens display?

Dette forekommer kun i «A» -tilstand, hvilket betyder at en tidsplan er valgt. Det sorte nummer viser hvilket punkt i tidsplanen, der er aktivt nu.

Hvad betyder symbolerne i termostatens top? (Nogle ikoner er kun synlige på systemer uden App)

Firkant omkring «Sol»: Høj standardtemperatur er valgt (21 °)
Firkant omkring «Sky»: Mellem standardtemperatur er valgt (19 °)
Firkant omkring «Måne»: Lav standardtemperatur er valgt (17 °)
Firkant omkring «A»: Tidsplan er valgt
Firkantet omkring «Glas»: Festtilstand er valgt, Forlæng den aktuelle indstilling med et antal timer)
Firkantet omkring «Rejsende mand»: Ferie er valgt. Indstil en bestemt temperatur i et antal dage.
Firkantet omkring «*»: Frost er valgt (5 °)

Hvad sker der, når min termostat løber tør for batteri? Gulvvarmesystem:

Hvis din termostat løber tør for batteri, vil alle de andre termostater blinke «ERR».

Under «ERR» findes en kode 01-1X, hvor X er den zone, hvortil den berørte termostat er forbundet.

Eksempel. Termostaten i soveværelset er forbundet til zone 4 på Kontrolboksen og den løber tør for batteri. Alle de andre termostater vil nu blinke «ERR» 01-14.

Men bare rolig, alle dine data vil blive gemt. Skift blot batterierne, og termostaten vil fortsætte med at styre din varme.

Vær opmærksom på at der kan gå op til 15 minutter før systemet opdager at batterierne er blevet skiftet. I denne periode vil de andre termostater stadig blinke «ERR»

Hvad sker der, når min termostat løber tør for batteri? Radiatorsystem

Bare rolig, alle dine data vil blive gemt, skift blot batterierne, og termostaten vil fortsætte med at styre din varme.

Vær opmærksom på, at der kan gå op til 15 minutter før systemet finder ud af at batterierne er skiftet, så hvis du har en fejl på din APP, kan der gå et stykke tid efter batteriskift, før fejlen forsvinder fra APP’en.

Hvordan ændrer jeg temperaturen i termostaten?

Du kan styre din temperatur ved hjælp af pilene OP og NED.

Før du trykker på noget viser displayet den målte temperatur i rummet.

Når du trykker op eller ned første gang, vil lyset tænde i displayet

Ved det næste tryk på op eller ned første gang viser displayet den indstillede temperatur.

Det næste tryk regulerer den indstillede temperatur 0,5 grader OP eller NED.

Tryk flere gange, indtil den indstillede temperatur er som ønsket.

Afslut ved at trykke på «fluebenet» for at bekræfte den ønskede indstillede temperatur.

Hvad betyder det, når TRV på radiatoren blinker?

TRV’en blinker under opstart og under tilpasning, hvilket vil ophøre efter de første 5 minutter. Hvis TRV blinker i sekvenser med tre gange rødt, har TRV’en brug for nye batterier.

Hvorfor har halvdelen af et hus/institution mistet forbindelsen, og hvordan gendanner man den?

Hvis en repeater er installeret i systemet, og repeateren mister strøm, kan flere enheder miste forbindelsen på samme tid. Tænd for repeateren igen, eller installer ved søgning efter udstyr og tryk en gang på repeater.

Tilsluttet Gulv og Smart Home

Hvorfor vises gatewayen ikke i appen, når jeg prøver at installere den?

Sørg for, at du har den rigtige app. Hvis du har en UGE600 (den runde), skal du bruge Salus Smart Home appen, og hvis du har G30 (den firkantede), skal du bruge It600 appen.

VIGTIGT!! Når du bruger Salus Smart Home appen: Gatewayen og telefonen/ tablet/computeren med appen skal være på samme WIFI netværk, når gatewayen installeres på appen. Dvs. at hvis Gateway er koblet til en router, skal telefon/tablet være på samme routers trådløse netværk. (Den kan ikke være på 3G/4G i denne situation)

Al installation herefter er ikke afhængig af samme WIFI netværk. telefon/ipad kan godt være på 3G/4G ved installation af øvrigt udstyr.

Hvordan opgraderer man et gulvvarmesystem til et smart home-system?

Hvis du ønsker at opgradere et gulvsystem til et smart home-system, skal du slette systemet helt og geninstallere det på appen.

Nulstil systemet på følgende måde:

Tryk USB (CO10RF) i 15 sekunder, tryk på pair-knappen på kontrolboksen i 15 sekunder og tryk kort på «reset». Hvis netværksstatus nu blinker konstant (ikke to gange og en pause), så er kontrolboksen klar til at blive installeret.

Hvis netværksstatus ikke blinker jævnt, skal du gentage proceduren.

Herefter viser termostatens display «RES», tryk på «fluebenet», og termostaterne genstarter.

Hvis du har fået sat din gateway på APP’en skal du gøre følgende:

Vælg Udstyr – Alt Udstyr – Tilføj nyt udstyr – Scan efter udstyr på Smart Home APP’en, så gatewayen blinker – i løbet af kort tid til netværksstatus lyse fast grønt, og herefter kan du forbinde termostaterne til kontrolboksen.

 1. Vælg Udstyr – Alt Udstyr – Tilføj nyt udstyr – Scan efter udstyr –  på APP’en.
 2. Sørg for, at displayet siger «USE UFH», hvis ikke, tryk da ”pil ned”.
 3. Tryk på «fluebenet». Displayet skifter til «JOIN», tryk evt. på «flueben» og display skifter igen til «PAIR» efter nogle få sekunder.
 4. Tryk på «fluebenet», og displayet skifter til UU1 foroven, og gr 1 forneden
 5. Tallet i nederste højre hjørne er det sted, hvor zonen vælges. Tryk på ”højre pil”, indtil dette nummer blinker,
 6. Vælg den ønskede zone med ”pil op”.
 7. Når det korrekte zone nummer blinker, tryk på «fluebenet», og displayet skifter til temperatur.
 8. Termostaten er nu forbundet til Kontrolboksen.
 9. I App’en finder du nu enheden, som navngives.
 10. Hvis flere termostater skal tilsluttes, gentag pkt. 1 til 9.

Følg vejledningen, eller ring til Salus Nordic på +45 53 53 44 99

 

Fejlkode i display

Når der er fejl på systemet vil rumtermostaten blinke ”Err” i displayet Under dette vil der stå 2 tal f.eks. 01-05 De 2 første cifre angiver hvor mange fejl der er på systemet Fejlkoden er de 2 sidste cifre, se herunder hvad koden betyder.

Fejlkode

Fejlkode i display

Fejl betydning

01

Fejl CommConnection link

Vist i relateret Rum termostat

02

Gulvsensor over øverste grænse for varme/køling

Vist i relateret Rum termostat

03

Gulvsensor åben

04

Gulvsensor kort

05

Termostat har mistet forbindelse til Gateway/koordinator

Vist i relateret Rum termostat

06

Termostat har mistet forbindelse til Kontrolboks

Vist i relateret Rum termostat

07

Termostat har mistet forbindelse til TRV

Vist i relateret Rum termostat

08

Termostat har mistet forbindelse til RX10 (1)

Vist i relateret Rum termostat

09

Termostat har mistet forbindelse til RX10 (2)

Vist i relateret Rum termostat

10

Kontrolboks har mistet forbindelse til varmt vands timer

Vist i alle termostater

11

Kontrolboks har mistet forbindelse til Zone 1 rum termostat

Vist i alle termostater

12

Kontrolboks har mistet forbindelse til Zone 2 rum termostat

Vist i alle termostater

13

Kontrolboks har mistet forbindelse til Zone 3 rum termostat

Vist i alle termostater

14

Kontrolboks har mistet forbindelse til Zone 4 rum termostat

Vist i alle termostater

15

Kontrolboks har mistet forbindelse til Zone 5rum termostat

Vist i alle termostater

16

Kontrolboks har mistet forbindelse til Zone 6 rum termostat

Vist i alle termostater

17

Kontrolboks har mistet forbindelse til Zone 7 rum termostat

Vist i alle termostater

18

Kontrolboks har mistet forbindelse til Zone 8 rum termostat

Vist i alle termostater

19

Kontrolboks har mistet forbindelse til Gateway/koordinator

Vist i alle termostater

20

Kontrolboks har mistet forbindelse til RX10

Vist i alle termostater

21

TRV har mistet forbindelse til Gateway/koordinator

Vist i relateret Rum termostat

22

TRV: Lavt batteri

Vist i relateret Rum termostat

23

Defekt TRV

Vist i relateret Rum termostat

24

Afvist af Kontrolboks

Vist i relateret Rum termostat

25

Termostat har mistet forbindelsen til systemet

Vist i relateret Rum termostat

26

Kontrolboks har mistet forbindelse til Zone 9 rum termostat

Vist i alle termostater

27

Kontrolboks har mistet forbindelse til Zone 10 rum termostat

Vist i alle termostater

28

Kontrolboks har mistet forbindelse til Zone 11 rum termostat

Vist i alle termostater

29

Kontrolboks har mistet forbindelse til Zone 12 rum termostat

Vist i alle termostater

30

TRV gear problem

Vist i relateret Rum termostat

31

TRV adaptions problem

32

Lav batteri

33

Modtager mistet forbindelse til Koordinator

Vist i App

Smart Home Support

Din forside

Sikkerhed

Profil

FAQ’s

Tilføj Gateway og Udstyr

Udstyr og One Touch

Koordinatoropdatering

Opdater dit trådløse gulvsystem (KL08RF) ved at downloade den nyeste software her, via din PC eller Mac.

PC DownloadMac Download

Produktdownloads

Du kan se og downloade vores produktinformationsdokumenter på downloadsiden

Produktdownloads

Kontakt os

Hvis du ikke kan finde løsningen til dit problem på denne side, så kontakt os på kontoret.

+45 53 53 44 99