Hvis du læser denne fortrolighedserklæring på en mobiltelefon, bedes du læse den i tvær format

Introduktion og omfang

Denne fortrolighedserklæring beskriver, hvordan SALUS Nordic A/S og vores associerede selskaber (kollektivt “SALUS“, “vi“, “os” og “vores“) vil behandle dine persondata og fortrolighedsrettigheder og de valg, du har.

Denne fortrolighedserklæring dækker brugere af vores hjemmesider; personer, der besøger vores salgs- og markedsføringsevents; personer, som vi handler med og hvis persondata vi eller virksomheder, som vi sender markedsførings- og kampagnemateriale til inklusive detailhandlere, forhandlere, montører og andre næringsdrivende samt personer, der er ansat af sådanne virksomheder (kollektivt omtalt som “kunde”, “du” eller “din/dine”).

Persondata eller personlige oplysninger refererer til oplysninger i enhver form, der kan identificere en person. Dette omfatter alle oplysninger, attributter eller aktiviteter, der er knyttet til en identificeret person eller kan kombineres for at identificere en person. Alle personoplysninger, du leverer til os via vores Apps eller Enheder vil blive behandlet i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslove.

Når du giver personoplysninger om andre, skal du sikre dig, at du informerer den/de relevante person(er), inden du deler deres oplysninger samt præsentere denne fortrolighedserklæring og forklare, at deres personoplysninger vil blive behandlet i overensstemmelse med denne fortrolighedserklæring og indhente deres samtykke, hvor passende. Ved at acceptere vores fortrolighedserklæring bekræfter du, at du har opfyldt dette krav.

Kontoindehaveren skal være mindst 18 år. Vores Enheder og Apps er ikke beregnet til eller rettet mod personer under 18 år. SALUS hverken indsamler, bruger eller videregiver bevidst personoplysninger fra personer under 18 år.

Dataansvarlig og databeskyttelsesrådgiver

SALUS Nordic A/S er registreret i Danmark og kontoradressen er Rønhøjvej 12, 8300 Odder.  Andre associerede selskaber i EU omfatter:

 • SALUS Controls Plc, der er registreret i Storbritannien og udgør hovedetablissementet for SALUS
 • SALUS Controls GmbH, der er registreret i Tyskland
 • SALUS Controls Romania S.R.L, der er registreret i Rumænien

Med henblik på at efterleve EU’s generelle databeskyttelsesforordning (GDPR) vil SALUS Nordic A/S være enedataansvarlig for behandling af persondata, hvis du har opgivet dine persondata direkte til SALUS Nordic A/S, f.eks. når du kommunikerer med salgs- eller teknisk supportteamet i Danmark.

Hvor det angår behandling af persondata over danske, svenske, finske eller norske hjemmesider er SALUS Nordic A/S fælles dataansvarlig for dine persondata hos SALUS Controls Plc.

SALUS har udpeget en gruppedatabeskyttelsesrådgiver («DPO»), som du kan kontakte, hvis du har spørgsmål eller bekymringer vedrørende vores politik eller praksis omkring personoplysninger. Databeskyttelsesrådgiveren kan kontaktes via e-mail på: dataprotection@salus-tech.com, eller pr. post på:

Databeskyttelsesrådgiver (DPO)
SALUS Controls
PO Box 962
Haywards Heath
RH16 9PX
UK

Hvad vi indsamler og hvordan vi bruger dine personoplysninger

SALUS indsamler persondata fra personer, der besøger eller bruger denne hjemmeside, besøger vores salgs- og markedsføringsevents og i vores almindelige drift af vores forretning.

SALUS  vil indsamle og behandle dine oplysninger, når vi har en eller flere af disse grunde:

 • At overholde en kontrakt, vi har med dig (Kontrakt)
 • Når det er vores lovmæssige pligt (Lovmæssige)
 • Når det er i vores berettigede interesse (Berettigede)
 • Når du accepterer det (Samtykke)

Nedenstående skema beskriver, de personlige oplysninger SALUS indsamler, hvordan vi kan bruge dine personoplysninger og de grunde eller formål, vi lægger til grund for at gøre det:

Type af persondata eller optegnelser Oplysninger om formål og anvendelse
Forretningskontaktoplysninger

Forretnings- eller virksomhedsoplysninger på en person omfatter:

 • For- og efternavn
 • E-mailadresse
 • Telefonnummer:
 • Virksomhedsnavn og stillingsbetegnelse
 • Forretnings- eller hjemmeadresse
 • Område/By/Land
 • Bankkontooplysninger

Vi indsamler f.eks. disse oplysninger, når du:

 • opretter en konto,
 • udfylder en kreditansøgningsformular,
 • afgiver en ordre,
 • deltager i vores live events og udfylder en formular, eller vi scanner dit navneskilt,
 • abonnerer på vores nyhedsbrev eller kampagnenyheder,
 • tilmelder dig en Installer Club-konto.

Vi får også dine forretningskontaktoplysninger, når de deles med os af din virksomhed (hvis du repræsenterer virksomheden), indhentes fra offentlige kilder (f.eks. virksomhedens hjemmeside), eller når vi har købt dem fra virksomheder, der sælger virksomhedsoplysninger.

Grundlag for behandling: KONTRAKT / BERETTIGEDE INTERESSE

Vi opfylder en kontrakt med dig, når du køber produkter eller services fra os.  Dette er kun tilfældet, når du personligt er kunde.

Vi har også en legitim interesse i at bruge denne type oplysninger i vores normale drift af forretningen, som når vi:

 • opretter en forretningskonto,
 • foretager kreditchecks,
 • forpligter os overfor, leverer til eller servicerer vores forretningskunder,
 • sender fakturaer og varer,
 • foretager salg og markedsføring,
 • engagerer kundeemner,
 • sender dig meddelelser med information om medlemsfordelene ved Installer Club, vores produktprogram, nyheder, tilbud, events og services.

Se afsnittet “Dine kommunikationsvalg” nedenfor om, hvordan du kan opdatere dine valg.

 

Information om teknisk support

Persondata, som du sender i en besked på vores hjemmeside, når du kontakter os pr. telefon for at bede om teknisk support, eller stiller et spørgsmål igennem ‘Live Chat’ eller socialt medie:

 • For- og efternavn
 • E-mailadresse
 • Telefonnummer:
 • Enhedsoplysninger og enheds-id
 • Handle (navn) på sociale medier
 • Vi registrerer også kommentarer, feedback, meninger, spørgsmål eller klager, som du indgiver.
Grundlag for behandling: KONTRAKT / BERETTIGEDE INTERESSE

Vi opfylder en kontrakt med dig, når vi yder dig teknisk support.  Dette er kun tilfældet, når du personligt er kunde.

Vi har ligeledes en legitim interesse i at bruge denne type data til at:

 • identificere og kommunikere med dig om teknisk support og hjælpe dig med installation og konfiguration af vores produkter,
 • fjernadministrere eller -styre vores produkter,
 • opdatere og validere konto- eller registreringsoplysninger,
 • logge, fejlfinde og løse problemer eller rette fejl.
 • tage os af klager og reklamationer samt behandle refunderinger eller ombytning af et produkt,
 • organisere teknikerbesøg på brugsstedet,
 • give råd og vejledning eller lapper, som du skal implementere,
 • sende dig specifikationer, manualer eller installationsvejledninger,
 • anmode om feedback i en undersøgelse til forskningsformål (du behøver dog ikke at besvare den),
 • understøtte vores revisioner og hjælpe med at opfylde vores servicestandarder, forbedre vores service til dig eller til oplæringsformål,
 • undersøge tilfælde, hvor vi har mistanke om, at vilkårene ikke er blevet opfyldt.

 

Garantiinformation

Persondata, som du opgiver online, på en formular med posten eller opgiver over telefonen for at tilmelde et produkt til vores garantiservices:

 • For- og efternavn
 • Adresse
 • E-mailadresse
 • Telefonnummer:
 • Installationsdato og -leverandør
 • Enhedsoplysninger og/eller enheds-id
Grundlag for behandling:  KONTRAKT / BERETTIGEDE INTERESSE

Vi opfylder en kontrakt med dig, når vi yder dig garantiservices.  Dette er kun tilfældet, når du personligt er kunde.

Vi har ligeledes en legitim interesse i at bruge denne type data til at:

 • registrere og bevare den garanti, der tilbydes på SALUS’s mærkeprodukter, som du har købt eller installeret,
 • informere dig med hensyn til din garanti
 • logge og løse problemer eller rette fejl, tage os af klager og reklamationer samt behandle refunderinger eller ombytning af et produkt.

 

Oplysninger om undersøgelser

Optegnelser over alle ikke-anonyme undersøgelser, som du giver feedback på.

 • For- og efternavn
 • E-mailadresse
 • Telefonnummer:

Personlige meninger, synspunkter, kommentarer og feedback

Grundlag for behandling:  BERETTIGEDE INTERESSE

Vi har en legitim interesse i denne type information til vurdering og analyse af vores marked, kunder, produkter og services.  Vi vil muligvis bruge oplysninger, som du opgiver i vores undersøgelser til at kontakte dig og følge op på evt. kommentarer eller spørgsmål, som du har stillet.

Konkurrenceregistrering

Optegnelser fra alle konkurrencer, vi udskriver.

 • For- og efternavn
 • E-mailadresse
 • Adresse
 • Telefonnummer:
Grundlag for behandling:  KONTRAKT / BERETTIGEDE INTERESSE

Vi opfylder en kontrakt med dig, når du deltager i en konkurrence.

Vi har ligeledes en legitim interesse i at bruge denne type data til at:

 • udføre og opfylde kravene i konkurrencer som f.eks. at udtrække og kontakte vindere,
 • kontakte kunder for at følge op på feedback eller forespørgsler, vi har modtaget, i forbindelse med vores konkurrencer,
 • sende dig meddelelser med information om medlemsfordelene ved Installer Club, vores produktprogram, nyheder, tilbud, events og services.
HJEMMESIDE – Automatisk indsamlede oplysninger

Når du besøger vores hjemmeside, vil vi indsamle visse oplysninger automatisk fra din enhed:

 • IP-adresse, enhedstype, unikke enhedsidentifikationsnumre, browser-type og andre tekniske oplysninger.
 • Information om, hvordan din enhed har interageret med vores hjemmeside som bl.a. hvilke sider du besøgte, og hvilke links, du klikkede på.

IP-adressen kan give en omtrentlig beliggenhed, men det vil ikke være mere præcist end byen, staten eller landet.

 

Grundlag for behandling:  BERETTIGEDE INTERESSE

Vi har en legitim interesse i at bruge denne type oplysninger til at:

 • skræddersy vores hjemmeside til vores besøgende (f.eks. på basis af deres geografiske beliggenhed),
 • køre vores hjemmeside bl.a. med belastningsudligning,
 • bedre forstå dem, der besøger vores hjemmeside, hvor de kommer fra, og hvilket indhold, der er af interesse for dem
 • muliggøre brug af vores hjemmeside ved at aktivere basale funktioner som f.eks. sidenavigation, adgang til sikre områder på hjemmesiden og muligheden for at bruge live chat.

Grundlag for behandling:  SAMTYKKE

Vi vil indhente dit samtykke til at behandle oplysninger via cookies, der kategoriseres som præference (funktionalitet) eller markedsføring, der ikke er nødvendig til bruge og bladre igennem vores hjemmesider, eller ikke indfanger information anonymt.

Se afsnittet “Cookies” nedenfor vedr. oplysninger om, hvordan man ændrer cookies-indstillinger.

E-MAIL-kommunikation- Automatisk indsamlede oplysninger

Når vi sender e-mails med markedsføringsindhold til dig, indsamler vi også oplysninger automatisk:

 • Information om, hvordan en person har reageret på e-mails, som vi har sendt, samt tidspunktet og datoen for sådan respons.
 • Enhedstype og IP-adresse, når en e-mail åbnes, eller der klikkes på et link i en e-mail.

IP-adressen kan give en omtrentlig beliggenhed, men det vil ikke være mere præcist end byen, staten eller landet.

 

Grundlag for behandling:  BERETTIGEDE INTERESSE

Vi har en legitim interesse i at bruge denne type oplysninger til at:

 • hjælpe os med at forstå, hvordan personer har reageret på en e-mail,
 • bekræfte, om en e-mail er blevet læst,
 • identificere ugyldige e-mailadresser,
 • forbedre e-maildistribution og -filtrering, og hjælpe med at forbedre vores e-mailservice,
 • bekræfte, om valgmuligheder eller links i en e-mail blev valgt,
 • hjælpe os med at forstå, hvor vellykket en e-mailkampagne er,
 • forbedre design og skræddersyning af indhold til fremtidige e-mailkampagner,
 • hjælpe os med at skræddersy indhold til abonnenter i specifikke regioner og tidszoner.

 

Se afsnittet “Anden sporingsteknologi” nedenfor for yderligere oplysninger, og hvordan du ændrer dine præferencer i vores e-mails med markedsføringsindhold.

Cookies og Anden Sporingsteknologi

Anden sporingsteknologi

Vi bruger web beacons (også kaldet internetmærker) i de e-mails, vi sender.  Web beacons er branchestandarden for åben sporing og er et værktøj, der giver en generel oversigt over e-mailabonnentens engagement.  Dette betyder, at disse web beacons, når du modtager og reagerer på e-mailmeddelelsen, som vi sender dig, vil spore adfærd som f.eks. om den e-mail, vi sendte dig, blev leveret og åbnet.  En web beacon fungerer ved brug af en ganske lille grafik, der er indlejret nederst på en e-mail.  Når en e-mail åbnes med billeder tændt, donwloades grafikken fra vores e-mailserviceudbyders server og registreres som en åbning.

Links i vores e-mails med markedsføringsindhold spores ligeledes for at vise den enkelte modtagers klik.  Hvis du klikker på et link, omdirigeres sporingsinformationen via vores e-mailserviceudbyders server til den tilsigtede internetadresse og logges som et klik.

Åben sporing virker ikke i e-mailmeddelelser i klartekst, eller hvis du har valgt ikke at vise billeder i en e-mail.  Du kan deaktivere eller aktivere e-mailsporing ved at vælge Opdater indstillinger linket i e-mailen med markedsføringsindhold, som vi evt. sender til dig.

Links

Vores hjemmeside indeholder fra tid til anden links til og fra hjemmesider, der tilhører vores partnernetværk, annoncører, associerede og andre selskaber som f.eks. sociale mediesider. Hvis du følger et link til en af disse hjemmesider, skal du være opmærksom på, at disse sider har deres egen fortrolighedserklæringer eller -politikker, og vi påtager os intet ansvar og hæfter ikke for fortrolighedserklæringer eller -politikker, som de offentliggør. Du bør tjekke de relevante fortrolighedserklæring eller -politikker, før du sender persondata til sådanne hjemmesider.

Hvad sker der, hvis du ikke giver os dine oplysninger

For at opfylde vores kontraktlige forpligtelser kræver vi, at vores brugere leverer bestemte kategorier af personoplysninger som beskrevet ovenfor. I nogle tilfælde vil undladelse af at give oplysninger ikke forhindre brugere i at betjene deres vores enheder manuelt, men disse brugere vil ikke drage fordel af den fulde brugeroplevelse og ikke kunne forbinde eller kontrollere vores enheder på afstand gennem vores App. Se venligst brugervejledningen til den SALUS- enhed, du ejer, for instruktioner om manuel brug.

På nogle af vores apps tilbyder funktionaliteten til at slå «Dataindsamling» fra i Appindstillingerne. Se venligst indstillinger i den App, du bruger. Når dataindsamling er slået fra, betyder det, at appen automatisk deaktiveres, og din mobile enhed eller computer kan ikke bruges til at styre dit udstyr eller din tjeneste, og du modtager heller ikke vigtige advarsler eller meddelelser.

Deling af personoplysninger og behandlingssteder

SALUS deler kun personoplysninger med andre, når vi lovligt har hjemmel til det.

SALUS er en del af et globalt selskab med datterselskaber og tilknyttede virksomheder i hele Asien, Nordamerika og Europa. Af den grund kan det være nødvendigt at opbevare og dele personoplysninger på tværs af vores teams i lande rundt om i verden, der støtter SALUS i at udvikle, konstruere, fremstille og sælge vores Enheder og Apps, og yde teknisk support til brugere. Nogle tredjeparts databehandlere behandler personoplysninger på vores vegne, og disse er kendt som vores tredjeparts databehandlere. Vi benytter os også af tredjeparts databehandlere baseret i et andet land eller som er del af internationale organisationer

Som følge heraf kan personoplysninger overføres, opbevares og åbnes uden for de lande, hvor vi og vores databehandlere befinder sig. Dette omfatter lande uden for Den Europæiske Union («EU»). Lovgivningen i nogle lande giver muligvis ikke lige så stor retlig beskyttelse af dine personoplysninger som i EU.

SALUS træffer foranstaltninger for at sikre, at alle personoplysninger er forsynet med tilstrækkelig beskyttelse, og at alle overførsler af personoplysninger uden for EU er lovligt udført. Når vi overfører personoplysninger uden for EU til et land, der ikke er fastlagt af Europa-Kommissionen som havende et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for personoplysninger, vil overførslerne ske under en passende ramme, der beskytter de grundlæggende rettigheder for alle i EU for transatlantiske dataoverførsler, som f.eks. EU-USA’s Privacy Shield, eller en juridisk bindende aftale, der dækker EU’s krav til overførsel af personoplysninger uden for EU, såsom Europa-Kommissionens godkendte standard kontraktbestemmelser.  Hvis du vil have mere information om vores overføringsmekanismer, bedes du kontakte os via detaljerne i afsnittet «Dataansvarlig og databeskyttelsesrådgiver»

Personoplysninger, som vi opbevarer, kan overføres til følgende kategorier af tredjepart og databehandler:

 • Associerede og datterselskaber i samme koncern som os: til administrations- og driftsformål (f.eks. Computime Limited, SALUS Controls Plc, SALUS Controls GmbH, SALUS Controls Romania S.R.L, SALUS North America, Inc) for at udvikle og styre vores hjemmesider, opfylde vores kontrakt eller levere vores produkter og services;
 • Tredjeparts IoT Cloud-udbydere: Til at levere Tingenes Internet (Internet of Things («IoT»)) og Internetforbindelsestjenester; levere cloud-baserede tjenester, herunder infrastruktur, servere og software; udføre diagnostik og understøttelse af stabil drift af vores Apps og tilsluttede Enheder; yde sikkerhed, sikkerhedskopiering og systemtilgængelighed og understøtte problemstyring for at løse problemer.
 • Andre serviceudbydere, databehandlere og rådgivere: Såsom virksomheder, der understøtter vores IT; leverer internet cloud-baserede teknologiløsninger, hjælper med at udvikle og teste vores Apps, behandler betalinger; sender kommunikation til vores kunder; yder os juridisk rådgivning; og hjælper os generelt med at levere vores tjenester til dig.
 • Installatører og serviceteknikere: Så de kan lave aftaler med dig og levere installation, enhedsvedligeholdelsestjenester og enhver support på stedet.
 • Markedsundersøgelse: Kontakte vores kunder for at hjælpe os med at finde ud af, hvordan vi kan forbedre vores produkter og tjenester.
 • Andre parter i forbindelse med virksomhedstransaktioner: Som led i køb, fusion eller overførsel, eller i tilfælde af konkurs.
 • Andre parter: til alle kompetente retshåndhævende organer, tilsyns- eller statslige myndigheder, domstole eller andre tredjeparter, hvor vi mener videregivelse er nødvendig (i) for at efterleve loven eller for at hjælpe staten eller myndighederne; (ii) for at verificere eller håndhæve efterlevelse af politikker, der styrer vores services; (iii) for at udøve, etablere eller forsvare vores juridiske rettigheder; (iv) for at beskytte dine væsentlige interesser eller en anden persons interesser eller (v) til andre personer med dit samtykke til videregivelse.

Sikkerhed af personoplysninger

SALUS er forpligtet til at sikre personoplysninger. Vi bestræber os på at anvende passende sikkerhedsforanstaltninger, herunder tekniske, administrative og fysiske foranstaltninger til beskyttelse af privatlivets fred samt til at skabe sikkerhed for dine personoplysninger

SALUS minimerer også truslen mod dine rettigheder og friheder ved at begrænse adgangen til personoplysninger til de der har et forretningsbehov, og ved ikke at indsamle eller lagre specielle kategorier af oplysninger om dig gennem vores Apps eller Enheder.  Vi anvender tredjeparts dataprocessorer til beskyttelse af personoplysninger og bruger kun dine personoplysninger til de formål, vi angiver.

Desværre er transmission af information via internettet ikke fuldstændigt sikkert. Selvom vi vil gøre vores bedste for at beskytte dine personoplysninger, kan vi ikke garantere for sikkerheden af dine oplysninger, når de sendes til og fra vores Apps eller Enheder, og enhver transmission er på egen risiko. Når vi har modtaget dine oplysninger, bruger vi strenge foranstaltninger og sikkerhedsfunktioner for at forhindre uautoriseret adgang.

Opbevaring af personoplysninger

SALUS vil opbevare dine personoplysninger så længe som nødvendigt for de formål, vi har beskrevet. Disse perioder varierer afhængigt af arten af oplysningerne og dine interaktioner med os, som påkrævet af legitime forretningsmæssige årsager og hvor det er tilladt eller påkrævet af loven, forordninger retssager eller regnskabs- og rapporteringsforpligtelser. Når dine personoplysninger ikke længere er nødvendige, tager vi rimelige skridt til på sikker vis at destruere  dine oplysninger eller permanent afidentificere dem.

Dine fortrolighedsrettigheder

GDPR og andre landes fortrolighedslovgivninger giver visse rettigheder over dine persondata.  Hvis du har nogen spørgsmål, om hvordan vi behandler dine personlige oplysninger eller ønsker at udøve nogen af dine rettigheder, så kontakt os venligst via oplysningerne i afsnittet  «Dataansvarlig og databeskyttelsesrådgiver».

I visse tilfælde har du ret til at:

 • tilgå, revidere og/eller opdatere dine personoplysninger;
 • begrænse og/eller protestere mod brugen af dine personoplysninger;
 • tilbagekalde dit samtykke vedrørende vores brug af dine personoplysninger på ethvert tidspunkt, hvor vi behandler personoplysninger baseret på samtykke, for eksempel for at fravælge modtagelse af marketingmeddelelser;
 • anmode om sletning af dine personoplysninger på visse betingelser, for eksempel hvor behandlingen ikke overholder gældende lovgivning om databeskyttelse;
 • når det er teknisk muligt, anmode om at personoplysninger leveres eller overføres direkte til en anden ansvarlig (ret til portabilitet); og
 • anmode om en kopi af de personlige oplysninger, vi opbevarer om dig.

Dine kommunikationsvalg

SALUS giver dig kontrol over, om du ønsker at modtage markedsførings- og kampagnemateriale.  Vi gør det kun, hvis det er tilladt ifølge loven.  Hvis vi har lov til at gøre det (f.eks. fordi du er en af vores kunder, fordi du repræsenterer en virksomhed, eller fordi du har tilvalgt det), men du ønsker at holde op med at modtage sådan kommunikation, kan du fravælge det ved at opdatere dine præferencer når som helst på følgende måde:

 • Klik på “Afmeld” eller “Opdater indstillinger”, der kan ses i alle salgsfremmende e-mails, vi sender;
 • Ved at opdatere dine underretningsindstillinger, hvor tilgængeligt via vores Apps; og
 • Ved at kontakte os via oplysningerne i afsnittet «Dataansvarlig og databeskyttelsesrådgiver» og anmode om at blive fjernet fra vores mailingliste.

Bemærk – Fravalg af salgsfremmende e-mails, vil ikke ophæve fremsendelse af vigtige service-relaterede e-mails, der er nødvendige for den fortsatte brug af vores tjenester.

Klager

SALUS håber, du aldrig får brug for det, men skulle du alligevel ønske at klage over vores brug af personoplysninger, bedes du kontakte vores databeskyttelsesrådgiver ved hjælp af kontaktoplysningerne i afsnittet «Dataansvarlig og databeskyttelsesrådgiver».

Hvis du ikke mener, at vi har kunnet finde en tilfredsstillende løsning på din klage, kan du indgive en klage til den relevante databeskyttelsesmyndighed (Datatilsynet) for den dataansvarlige, der er ansvarlig for behandling af dine persondata.  Kontaktoplysninger for databeskyttelsesmyndigheden i hvert EU-medlemsland findes her.

Ændringer i denne Fortrolighedserklæring

Denne fortrolighedserklæring blev senest opdateret den 31 August 2018.

SALUS anerkender, at gennemsigtighed er et kontinuerligt ansvar, så denne fortrolighedserklæring vil regelmæssigt blive revideret og opdateret.  Eventuelle ændringer i denne erklæring vil blive offentliggjort på denne side, så vær venlig at tjekke tilbage ofte.