Als u uw technische probleem niet kunt oplossen op basis van de informatie op deze pagina, Stuur ons een mail samen met ons supportformulier  dan wij helpen u graag verder. Vergeet niet uw type thermostaat te vermelden

support@saluscontrols.nl

Coordinator Update

Update software for KL08RF

PC DownloadMac Download

Technische ondersteuning en FAQ

Thermostaat iT500 met smartphonebediening

Kan ik de kamerthermostaat iT500 zonder internetverbinding gebruiken?
Ja, de basisfuncties en de communicatie zijn draadloos. Alleen is de bediening met een smartphone zonder internet niet mogelijk.

Waarom werken de toetsen van mijn iT500 niet?
Kijkt u of de het scherm niet is afgesloten. Als dat het geval is, ziet u een symbool bovenin het scherm. Zet de functie uit door tegelijk de twee linkertoetsen in te drukken en ze ingedrukt te houden.

De poging om de software te updaten is mislukt. Wat kan ik doen?

  • Kijkt u of de internettoegangspoort van de router goed is aangesloten en of de internetverbinding werkt.
  • Plaats de kamerthermostaat iT500 zo dicht mogelijk bij de internettoegangspoort
  • Als u een foutmelding krijgt, voert u dan nog een keer de OTA (Update Over The Air) uit. Afhankelijk van de internetverbinding kunnen meerdere pogingen nodig zijn.

Waar kan ik de app voor smartphone downloaden om mijn iT500 te gebruiken?
In de Apple App Store of in de Google Play Store voor Android telefoons. Momenteel zijn onze apparaten niet compatibel met Windows telefoons.

Download de IT500+ APP.

De IT500 App is verouderd en vervangen door de IT500+ APP.

Wat zijn de functies van de smartphone-app?
De smartphone-app maakt het mogelijk om de kamerthermostaat iT500 helemaal te bedienen vanaf elke mogelijke locatie.
Alle kamerthermostaatfuncties kunnen online worden geregeld

Nadat ik mij heb ingeschreven, lukt het mij niet om mij te verbinden met iT500, niet via de computer en niet via de app. Wat kan ik doen?

  • Opent u de bevestigingsemail die u hebt gekregen en klik op de link om uw inschrijving te bevestigen.
  • Controleert u of u bij uw verbinding wel het juiste emailadres en het juiste wachtwoord hebt ingevoerd.
  • Controleert u of het indicatienummer van het aangegeven apparaat correct is (nummer STA) en dat u de batterijen goed in de iT500 hebt gedaan.
  • Zodra u verbinding heeft, moet u het apparaat in de lijst zien verschijnen; klik erop om naar de bedieningsinterface te gaan.

Er knippert een blauw lichtje op mijn verwarmingsketelontvanger. Wat betekent dat?
Een blauw knipperlichtje betekent dat er volgens de thermostaat een verwarmingsbehoefte is en dat de ontvanger aanstaat.

Er knippert een geel lichtje op mijn verwarmingsketelontvanger. Wat betekent dat?
Een geel knipperlichtje betekent een foutmelding. De ontvanger heeft geen verbinding meer met de iT500 kamerthermostaat. Controleer de afstand en zoek naar eventuele storingsbronnen zoals metalen dozen en beschermingsschermen. De verbinding herstelt zich automatisch zodra het probleem is opgelost door een herpositionering van het apparaat.

Na het opstarten van de iT500, gaat de ontvanger van de verwarmingsketel niet aan. Wat kan ik doen?
Hebt u de verbinding met de ontvanger van de verwarmingsketel aangezet? Wilt u met behulp van de gebruiksaanwijzing controleren of de draadloze op correcte wijze tot stand is gekomen.

Mijn iT500 kamerthermostaat loopt 1 uur achter. Wat kan ik doen?
Kunt u via de app een update uitvoeren? Dat zou het probleem moeten oplossen.

Thermostaten en schakelaars

Wat betekent de afkorting PWM bij de kamerthermostaten?
Deze afkorting geeft de modulatie van de breedte van de pulsen weer. Dat gaat om een proces dat tegenwoordig vaak bij vloerverwarmingssystemen wordt gebruikt. De periodes ‘open en gesloten’ van de verschillende circuits variëren in lijn met het verschil tussen de gewenste temperatuur en de werkelijke temperatuur. Het doel is om de temperatuur precies zo te regelen dat er geen oververwarming plaatsvindt.

Wat zijn de eigenschappen van het regulatiesysteem?
Een regulator zorgt ervoor dat de schakeluitgang actief blijft totdat de gewenste temperatuur is bereikt. Met behulp van een hysterese wordt het apparaat wat later weer in werking gezet zodat er geen enkele temperatuurschommeling optreedt bij de schakeluitgang wat betreft de gewenste temperatuur. Maar bij verwarmingssystemen treden er toch altijd zekere overschrijdingen op.

Kan ik de PWM functie van de Salus kamerthermostaten uitzetten?
Voor de meeste kamerthermostaten uit de ERT serie en ook uit de iT600 serie kunt u kiezen tussen de functies PWM of met behulp van een jumper of een softwareinstelling.

Waartoe dient een thermostaat met triac-uitgang?
Het is gebruikelijk om thermostaten met een relaisuitgang te gebruiken. Die zijn niet duur en hebben het voordeel om grote elektrische ladingen te kunnen schakelen. Triacs zijn elektronische schakelelementen die, anders dan relais, stil kunnen schakelen.

Wat is het elektriciteitsverbruik van kamerthermostaten?
Het elektriciteitsverbruik van kamerthermostaten hangt af van hun weergavelementen (LED) of van de aanwezigheid van een scherm. Maar dit gebruik is in het algemeen ongeveer tussen 0,6 en 1,5 w.

Wat betekenen de symbolen L, N, SL, NSB, S1, S2 op de regelaar van de thermostaat?
L-fase geleider N-nulgeleider SL = Switching Life (geschakelde fase voor de regelaar), NSB = Night Set Back (verlaagde nachttemperatuur), S1 & S2 = verbinding met een externe detector.

Ik heb oude thermostaten met slechts 2 geleide draden, kan ik die vervangen door kamerthermostaten van Salus?
Ja, maar alleen door producten waarvoor de schakeling potentiaalvrij is gerealiseerd, want de ERT en iT600 series hebben op zijn minst 3 geleide draden (L, N SL) nodig, net als alle moderne kamerthermostaten. De thermostaten met een potentiaalvrij contact werken op batterijen en schakelen met een relais dat u kunt integreren in het circuit met behulp van uw 2 geleide draden.

Wat zijn de eigenschappen van de variant met het potentiaalvrije contact?
In het algemeen is een potentiaalvrij contact een relais dat, in tegenstelling tot een standaardthermostaat, geen enkele schakelkracht teruggeeft maar een contact opent of sluit zonder kracht. Om dit laatste te kunnen gebruiken moet u een gesloten circuit installeren tussen het contact en de voedingskracht van uw ontvanger.

IT600 Systeem

Welke componenten heb ik nodig met een iT600 systeem?
Ons iT600 systeem past bij verwarmingssystemen voor vloerverwarming en voor radiatoren. Al naar gelang uw verwachtingen kunt u, als u werkt met radiatoren, onze Startpakketten gebruiken. Voor vloerverwarmingssystemen heeft u bekabeling, kamerthermostaten en regelaars nodig. De UGE600 gateway maakt de online functie mogelijk.

Waartoe dient een ontvanger voor de verwarmingsketel?
Als u een verwarmingsketel of een elektrische verbruiker wilt aansluiten via een draadloos netwerk, kunt u dit dankzij onze ontvanger voor de verwarmingsketel doen vanaf het moment dat een kamerthermostaat actief is.

Kan ik alleen een vloerverwarmingssysteem draaien op de iT600?
Ja, dat is mogelijk. De KL08RF is de bekabeling die u kunt gebruiken met de kamerthermostaten VS10, VS20. Voor uw wensen vormen een ontvanger voor de verwarmingsketel en een internettoegangspoort het beste materiaal.

Er knippert een rood lichtje ter hoogte van de coördinator. Wat betekent dat?
De LED indicator geeft aan dat de status van de coördinator rood is. Als hij knippert, betekent dat dat de coördinator in de installatiemodus is en dat u apparaten op het netwerk kunt aansluiten. Deze modus wordt geactiveerd en gedeactiveerd door gedurende 3 seconden op de toets te drukken.

Waar moet de coördinator worden geïnstalleerd?
In het geval van een vloerverwarmingssysteem zonder internet op de KL08RF; in het geval van een radiatorsysteem met adapter voor een stopcontact in een vrij stopcontact zo centraal mogelijk in de installatie zone. In het geval van een systeem dat met internet is verbonden, altijd bij de internettoegangspoort.

Hoe kan ik de ontvanger voor de verwarmingsketel met het netwerk verbinden?
De ontvanger voor de verwarmingsketel verbindt zich automatisch met het Zigbee-netwerk. Zet hiervoor de coördinator in de installatiemodus en geef de ontvanger stroom. Hij zal zich automatisch met het netwerk verbinden en zal dat aangeven via de LED statusindicator.

Het lukt mij niet om de TRV op het netwerk aan te sluiten. Wat kan ik doen?
Zet de kamerthermostaat opnieuw aan door de code 47 in de Expertmodus in te voeren en voer de montage volgens de instructies uit. Let op: een kamerthermostaat kan slechts 3 TRV maximaal laten functioneren.

Het lukt mij niet om de zones 9-12 op de KL04 met de thermostaten te verbinden.
Als u beschikt over een iT600 systeem dat met internet is verbonden, voer dan de OTA update uit via de app zodat u de laatste versie van de software krijgt. Dit kost ongeveer 10 min. voor elk element van het systeem. Als u niet over een systeem met internetverbinding beschikt, herstart dan uw kamerthermostaat (neem de batterijen eruit of haal de bedieningseenheid weg) om tijdens het herstarten de versie van de software te bekijken. Schrijf die op en neem contact op met de technische dienst van Salus Controls GmbH.

De basis van vloerverwarming

Hoeveel regelaars kan ik verbinden met de KL06?
De KL06 levert 4 regelaars per zone en 24 regelaars in totaal. Men kan, indien nodig, het maximum van deze genoemde aantallen gebruiken.

6 zones zijn voor mij niet voldoende. Wat kan ik doen?
De KL06 biedt geen enkele mogelijkheid tot uitbreiding. In dit geval bieden wij u binnen onze serie van iT600-producten de KL08 aan (8 zones) die ook samengevoegd kan worden met de KL04 (4 aanvullende zones) zodat u tot wel 12 zones kunt bedienen.

Waartoe dient de PL06 module?
Met de uitbreidingsmodule PL06 kunt u met behulp van een potentiaalvrij contact een pomp aansluiten. Het contact sluit zich wanneer de eerste thermostaat verwarmingsbehoefte aangeeft en opent opnieuw wanneer de laatste actieve thermostaat uitschakelt.

Waartoe dient de PL07 module?
De uitbreidingsmodule PL07 maakt het mogelijk om een pomp en een verwarmingsketel te beheren. Het gaat om een dubbele module die beide kan uitschakelen wanneer er geen verwarmingsbehoefte is.

Kan ik meerdere KL06 + PL07 met kabels verbinden om een pomp te beheren?
Ja, de uitgangscontacten moeten onderling parallel geschakeld worden om een grote groep te maken voor het toezicht op de thermostaten.

Hoe kan ik een gegroepeerde bediening samenstellen voor instelling van de (verlaagde) nachttemperatuur?
De klemmen van de KL06 voor instelling van de lagere nachttemperatuur zijn allen onderling met elkaar verbonden zodat u maar een groep kunt maken. Als u behoefte heeft aan het maken van meerdere groepen, dan moet u de grootse groep op de KL06 maken en de kleinere groepen elektrisch kabelen naast de KL06, of moet u werken met meerdere thermostaten met klok (autonome verlaging)

Kan de KL06 werken met thermostaten van andere fabrikanten?
Ja, elke moderne thermostaat, of die nu met 230 V of potentiaalvrij werkt, kan met de KL06 worden gebruikt. U hebt de totale flexibiliteit.

Waartoe dient de versie 24 V van de K106?
Een spanning van 24 V wordt meestal in publieke ruimtes (crèches, kinderopvang) toegepast of in sectoren waar de veiligheidsbehoefte groter is. Bovendien is het een goed alternatief als u alleen telecommunicatiekabels of te kleine deelsystemen in het gebouw heeft geïnstalleerd.

Kunnen de modules PL06 en PL07 ook worden gebruikt met de versie 24V?
Ja, de modules kunnen worden gebruikt, onafhankelijk van de spanning en schakelen altijd 230 V vanaf de pomp en/of vanaf de verwarmingsketel.

iT500
FAQ’s

Smart Home
FAQ’s

RT310RF &RT510RF
FAQ’s

Smart Home Support

Uw Dashboard

Veiligheid

Profiel

FAQ’s

Aansluiten Gateways en apparatuur

Apparatuur beheren en regelen