Ohjeet

Yhdistämättömät lattialämmitys- ja patterijärjestelmät

Mitä tehdä, kun termostaatissa vilkkuu Err?

Tarkista virhelista (linkki virhelistaan) nähdäksesi minkälaisesta virheestä on kyse ja ratko ongelma.

Mitä pitää tehdä, jos termostaatti ei yhdistä/pariudu kytkentäkeskuksen kanssa?

Kytkentäkeskus pitää nollata ennen paritusta. Paina USB-nappia (CO10RF) 15 sekunnin ajan, paina paritusnappia 15 sekunnin ajan ja paina “reset”-nappia pikaisesti. Jos ”Network Status” vilkkuu nyt tasaisesti (ei kahdesti ja tauko), on Johdotus valmis asennettavaksi ja termostaatit yhdistyvät Kytkentäkeskukseen.

Jos ”Network Status” ei vilku tasaisesti, toista askeleet.

Mitä tehdä jos termostaatti vaatii uudet paristot joka viikko?

Ota yhteys Salus Nordic:iin ongelmasi ratkomista varten.

Miksi jo päällä oleva termostaatti kadottaa yhteyden kytkentäkeskukseen, kun toinen termostaatti yhdistetään?

 1. Toinen laite on paritettu vyöhykkeeseen, johon termostaatti paritettiin.
 2. Kun laite on yhdistetty, se etsii uuttaa ohjelmistoa. Jos se löydetään, uusi ohjelmisto asennetaan ja laite menettää yhteyden päivityksen aikana.

Miksi pumppu ei käynnisty välittömästi, kun halutaan lämmitystä?

Pumpulla on 3 minuutin oletusviive. Jotta vältetään paine jakotukkien venttiileissä avauksen aikana, pumppu käynnistyy 3 minuutin viiveellä.

Miksi pumppu ei käynnisty välittömästi haluttaessa lämmitystä?

Miksi pumppu ei käynnisty välittömästi haluttaessa lämmitystä?

Pumpussa on 3 minuutin oletusviive. Jotta vältetään paine jakotukin venttiilileihin avauksen aikana, pumppu käynnistyy 3 minuutin viiveellä.

Kuinka HTR-RF20 yhdistetään kytkentäkeskukseen (offline)?

 1. Paina USB-nappia (CO10RF) viiden sekunnin ajan avataksesi ZigBee-verkon
 2. Paina takaa paristokotelosta löytyvää pientä nappia 3 sekunnin ajan.
 3. Edessä oleva valo palaa tasaisen punaisena yhdistettynä.
 4. Nupin asento tulisi olla yksi askel ennen yhtä. Napin painallus. Kun järjestelmässä on useampi Kytkentäkeskus, tämä on Kytkentäkeskusten lukumäärä
 5. Paina pientä takana paristokotelossa olevaa nappia.
 6. Edessä oleva valo välähtää kerran vihreänä
 7. Nupin asento tulisi olla yksi askel ennen kahta. Napin painallus. Tätä käytetään vain Termostaattien ryhmittämiseen. Käytetään harvoin Pohjoismaissa.
 8. Paina pientä takana paristokotelossa olevaa nappia.
 9. Edessä oleva valo välähtää kerran vihreänä
 10. Käännä nuppi vyöhykkeen kohdalle, johon termostaatti asennetaan.
 11. Paina pientä takana paristokotelossa olevaa nappia.
 12. Edessä oleva valo välähtää vihreänä niin monta kertaa kuin mikä on vyöhykkeen numero. (Esim. vyöhyke 5 – vihreä valo välähtää 5 kertaa)
 13. Paina USB-nappia (CO10RF) viiden sekunnin ajan sulkeaksesi ZigBee-verkon

Termostaatti on nyt yhdistetty Kytkentäkeskukseen

Kuinka yhdistää VS10 ja VS20 kytkentäkeskuksen kanssa (offline)?

 1. Paina USB-nappia (CO10RF) viiden sekunnin ajan
 2. Varmista, että näyttö sanoo: “USE UFH”, jos ei ole näin paina alas-nuolta.
 3. Paina “Tick”. Näyttöön ilmestyy “Join” ja muuta uudestaan kohtaan “pair” muutaman sekunnin jälkeen.
 4. Paina “Tick” ja näyttöön ilmestyy UU1
 5. Numero oikeassa alakulmassa on valitun Vyöhykkeen numero.
  Paina nappia “Oikea-nuoli” kunnes tämä numero vilkkuu ja valitse haluttu vyöhyke napilla “Ylös-nuoli”
 6. Kun haluttu vyöhyke vilkkuu, paina “Tick” ja näyttö näyttää lämpötilan.
 7. Paina USB-nappia (CO10RF) viiden sekunnin ajan sulkeaksesi ZigBee-verkon

Termostaatti on nyt yhdistetty Kytkentäkeskukseen

Kuinka lattialämmitysjärjestelmä päivitetään smart home -järjestelmäksi?

Jos haluat päivittää lattialämmitysjärjestelmän smart home -järjestelmäksi, täytyy järjestelmä poistaa sovelluksesta kokonaan ja asentaa uudelleen.

Nollaa järjestelmä näin:

Paina USB-nappia (CO10RF) 15 sekunnin ajan, paina paritusnappia 15 sekunnin ajan ja paina “reset”-nappia pikaisesti. Jos ”Network Status” vilkkuu nyt tasaisesti (ei kahdesti ja tauko), on Johdotus valmis asennettavaksi ja termostaatit yhdistyvät Kytkentäkeskukseen.
Jos ”Network Status” ei vilku tasaisesti, toista askeleet.

Tämän jälkeen Termostaatissa lukee “RES” paina “Tick” ja termostaatit käynnistyvät uudelleen.

Olet nyt valmis asentamaan järjestelmän sovelluksessa. Noudata ohjekirjaa tai soita Salus Nordicille numeroon +45 53 53 44 99

Mitä numeroiden kanssa olevat mustat laatikot tarkoittavat termostaatin näytössä?

Näin tapahtuu vain “A”-tilassa, joka tarkoittaa, että ajastus on valittu. Musta numero näyttää mikä vaihe ajastuksesta on nyt aktiivisena

Mitä termostaatin päällä olevat symbolit tarkoittavat?

Neliö “Auringon” ympärillä: Korkea standardilämpötila on valittu (21°)
Neliö “Pilven” ympärillä: Keskitason standardilämpötila on valittu (19°)
Neliö “Kuun” ympärillä: Alhainen standardilämpötila on valittu (17°)
Neliö “A:an” ympärillä: Ajastus on valittu
Neliö “Lasin” ympärillä: Juhla-tila on valittu. Pidennä nykyisen asetuksen kestoa tuntimäärällä)
Neliö “Matkaavan Miehen” ympärillä: Loma on valittu. Aseta valittujen päivien ajaksi tietty lämpötila.
Neliö “*” ympärillä: Jää on valittu. (5°)

Mitä tapahtuu, kun termostaattini paristo on tyhjä? Lattialämmitysjärjestelmä:

Jos termostaattisi paristo tyhjenee, kaikissa muissa termostaateissa vilkkuu teksti “ERR”.

“ERR”-tekstin alapuolella on koodi 01-1X, jossa X on kyseisen termostaatin vyöhyke.

Esimerkki. Makuuhuoneen termostaatti on yhdistetty Kytkentäkeskuksen vyöhykkeeseen 4 ja sen paristo on tyhjä. Kaikkissa muissa termostaateissa vilkkuu tällöin teksti “ERR” 01-14.

Mutta älä huolehdi, sillä asetuksesi ovat tallennettuina. Vaihda vain paristot ja termostaatti jatkaa lämmityksesi hallintaa.

Patterijärjestelmä

Älä huolehdi. Kaikki asetuksesi ovat tallennettuina. Vaihda vain paristot ja termostaatti jatkaa lämmityksesi hallintaa.

Kuinka muutan Termostaatin lämpötilaa?

Voit muuttaa lämpötilaasi YLÖS- ja ALAS-nuolinäppäimillä.

Kun painat YLÖS- tai ALAS-näppäintä kerran, näyttö näyttää asetetun lämpötilan.

Seuraava painallus muuttaa asetetun lämpötilan 0,5 asteen verran YLÖS tai ALAS.

Paina useamman kerran kunnes haluttu lämpötila on valittuna. Lopeta painamalla “TICK” vahvistaaksesi asetetun lämpötilan.

Mitä tarkoittaa, kun patterin TRV vilkkuu?

TRV vilkkuu käynnistyksen ja sovituksen aikana ja päättyy ensimmäisen 5 minuutin jälkeen. Jos TRV vilkkuu kolme kertaa punaisena, TRV tarvitsee uudet paristot.

Miksi osa kodista/virastosta on menettänyt yhteyden ja kuinka muodostan sen uudelleen?

Jos järjestelmään on asennettu toistin ja se ei saa virtaa, useampi laite voi menettää yhteyden samaan aikaan. Kytke toistimen virta uudelleen päälle tai asenna etsimällä laitteita ja paina toistinta kerran.

Yhdistetty lattialämmitys ja Smart Home

Miksi yhdyskäytävä ei näy sovelluksessa, kun yritän asentaa sitä?

Varmista, että sinulla on oikea sovellus. Jos sinulla on UGE600 (pyöreä laite) tarvitset Salus Smart Home -sovelluksen ja jos sinulla on G30 (neliönmuotoinen laite) tarvitset It600 -sovelluksen

Käyttäessäsi Salus Smart Home -sovellusta: Yhdyskäytävä ja puhelin/tabletti/tietokone, jossa on sovellus, täytyvät olla samassa verkossa, kun yhdyskäytävää asennetaan sovellukseen.

Kuinka lattialämmitysjärjestelmä päivitetään smart home -järjestelmäksi?

Jos haluat päivittää lattialämmitysjärjestelmän smart home -järjestelmäksi, täytyy järjestelmä poistaa sovelluksesta kokonaan ja asentaa uudelleen.

Nollaa järjestelmä näin:

Paina USB-nappia (CO10RF) 15 sekunnin ajan, paina paritusnappia 15 sekunnin ajan ja paina “reset”-nappia pikaisesti. Jos ”Network Status” vilkkuu nyt tasaisesti (ei kahdesti ja tauko), on Johdotus valmis asennettavaksi ja termostaatit yhdistyvät Kytkentäkeskukseen.

Jos ”Network Status” ei vilku tasaisesti, toista askeleet.

Tämän jälkeen Termostaatissa lukee “RES” paina “Tick” ja termostaatit käynnistyvät uudelleen.

Olet nyt valmis asentamaan järjestelmän sovelluksessa. Noudata ohjekirjaa tai soita Salus Nordicille numeroon +45 53 53 44 99

Virhekoodi

Kun järjestelmässä tapahtuu virhe, huonetermostaatin näytöllä vilkkuu ”Err” ja kaksi numeroa esim. 01-05 näkyvät myös. Ensimmäiset kaksi numeroa kertovat kuinka monta vikaa järjestelmässä on. Kaksi viimeistä numeroa ovat virhekoodi.

Katso alta koodin merkitys.

Virhekoodi näytöllä Virhekoodin merkitys
01 Virhe kommunikaatioyhteydessä Näytetään siihen liittyvässä huonetermostaatissa
02 Lattia-anturin ylin lämmitys/alin jäähdytys -piste saavutettu Näytetään siihen liittyvässä huonetermostaatissa
03 Lattia-anturin piiri auki
04 Lattia-anturi oikosulku
05 Termostaatti kadotti yhteyden Yhdyskäytävään/koordinaattoriin Näytetään siihen liittyvässä huonetermostaatissa
06 Termostaatti kadotti yhteyden hallintalaitteeseen Näytetään siihen liittyvässä huonetermostaatissa
07 Termostaatti kadotti yhteyden TRV:hen Näytetään siihen liittyvässä huonetermostaatissa
08 Termostaatti kadotti yhteyden kohteeseen RX10 (1) Näytetään siihen liittyvässä huonetermostaatissa
09 Termostaatti kadotti yhteyden kohteeseen RX10 (2) Näytetään siihen liittyvässä huonetermostaatissa
10 Hallintalaite kadotti yhteyden kuumavesiajastimeen Näytetään kaikissa termostaateissa
11 Hallintalaite kadotti yhteyden Vyöhyke 1 huonetermostaattiin Näytetään kaikissa termostaateissa
12 Hallintalaite kadotti yhteyden Vyöhyke 2 huonetermostaattiin Näytetään kaikissa termostaateissa
13 Hallintalaite kadotti yhteyden Vyöhyke 3 huonetermostaattiin Näytetään kaikissa termostaateissa
14 Hallintalaite kadotti yhteyden Vyöhyke 4 huonetermostaattiin Näytetään kaikissa termostaateissa
15 Hallintalaite kadotti yhteyden Vyöhyke 5 huonetermostaattiin Näytetään kaikissa termostaateissa
16 Hallintalaite kadotti yhteyden Vyöhyke 6 huonetermostaattiin Näytetään kaikissa termostaateissa
17 Hallintalaite kadotti yhteyden Vyöhyke 7 huonetermostaattiin Näytetään kaikissa termostaateissa
18 Hallintalaite kadotti yhteyden Vyöhyke 8 huonetermostaattiin Näytetään kaikissa termostaateissa
19 Hallintalaite kadotti yhteyden Yhdyskäytävään/koordinaattoriin Näytetään kaikissa termostaateissa
20 Hallintalaite kadotti yhteyden kohteeseen RX10 Näytetään kaikissa termostaateissa
21 TRV kadotti yhteyden Yhdyskäytävään/koordinaattoriin Näytetään kaikissa termostaateissa
22 TRV: Pariston jännitetaso alhainen Näytetään kaikissa termostaateissa
23 TRV:ssä vika Näytetään kaikissa termostaateissa
24 Hallintalaite hylkäsi laitteen Näytetään kaikissa termostaateissa
25 Termostaatti kadotti yhteyden järjestelmään Näytetään kaikissa termostaateissa
26 Hallintalaite kadotti yhteyden Vyöhyke 9 huonetermostaattiin Näytetään kaikissa termostaateissa
27 Hallintalaite kadotti yhteyden Vyöhyke 10 huonetermostaattiin Näytetään kaikissa termostaateissa
28 Hallintalaite kadotti yhteyden Vyöhyke 11 huonetermostaattiin Näytetään kaikissa termostaateissa
29 Hallintalaite kadotti yhteyden Vyöhyke 12 huonetermostaattiin Näytetään kaikissa termostaateissa
30 TRV laiteongelma Näytetään siihen liittyvässä huonetermostaatissa
31 TRV:n säädössä ongelma
32 Varattu mahdollista tulevaa käyttöä varten.

Smart Home -tuki

Hallintapaneelisi

Turvallisuus

Profiilit

Ohjeet

Yhdystkäytävän ja laitteiden liittäminen

Hallitse laitteita

Koordinaattorin päivitys

Päivitä langaton lattialämmitysjärjestelmäsi (KL08RF) lataamalla viimeisin ohjelmisto täältä PC- tai Mac-laitteellasi.

Lataus PCLataus MAC

Lataukset

Voit selata ja ladata sinun tuotetietodokumentit lataus-sivulta

Downloads

Ota yhteyttä

Jos et pysty ratkaisemaan teknistä ongelmaasi tämän sivun tietojen avulla, ota yhteys tekniseen tiimiimme, joka auttaa mielellään.

0403 52 2206

mail@salus-controls.fi