Administrér udstyr

Du har mulighed for at se registrerings- og forbindelsesoplysninger for alt dit udstyr. Du kan også redigere udstyrsnavne og indstillinger, fastgøre eller frigøre fliser på forsiden, styre bestemte stykker udstyr og fjerne udstyr fra dit system.

Udstyr kan styres fra enten gruppe- eller kategorisiderne.

Fra menuen:

 • Vælg “Udstyr”
 • Vælg “Alt udstyr”

Tryk på en udstyrsflise for at åbne informationsskærmen. Du vil se:

 • Tilslutningsstatus for udstyr og registreringsoplysninger
 • Forstørrelsesglasikon, tandhjulsikon og knappenålsikon
 • Link til fjernelse af udstyr

Afhængigt af typen af ​​udstyr kan du også se:

 • Til/Fra skyder
 • Tidsplansinformation
 • Temperaturdrejeskive
 • Batteriniveau
 • Energiforbrugsrapport
 • Lås
 • Overvågningsindikator
 1. Klik på blyantikonet for at:
 • Redigere udstyrets navn
 • Redigere eller tilføje tidsplaner
 1. Klik på tandhjulsikonet for at:

Ændre indstillinger, der kan være gældende for udstyret.

Bemærk: Indstillingerne gælder ikke for hvert udstyr. Hvis der ikke er nogen indstillinger at vise, vil du få en besked om dette.

Hvordan fjerner Jeg udstyr i Appen?

Fra Menuikonet

 • Vælg “Udstyr”
 • Vælg “Alt udstyr”

Tryk på en udstyrsflise for at åbne informationsskærmen. Du vil se:

 • Tilslutningsstatus for udstyr og registreringsoplysninger
 • Forstørrelsesglasikon, tandhjulsikon og knappenålsikon
 • Link til fjernelse af udstyr

Fjern udstyr:

 1. Klik på linket fjern nederst på enten siden Administrer udstyr ELLER side indstillinger
 2. Klik på Slet for at bekræfte eller Annuller, hvis du skifter mening.

Hvad er udstyrskategorier?

Kategorier tildeles automatisk og defineres af udstyrsegenskaber. For eksempel vil et udstyr med termostategenskaber automatisk blive tildelt termostatkategorien.

På siden “Kategorier” kan du se alt dit tilsluttede udstyr, organiseret efter type. Tallet i hver lille blå cirkel (på hver grøn flise) fortæller dig, hvor mange stykker udstyr du har i en udstyrskategori.

Kategorier kan ikke redigeres, men du kan tilføje udstyr eller styre udstyr fra siden “Kategorier”.

Hvordan navigerer jeg til kategorisiden?

 1. Klik på Udstyr i menulinjen.
 2. Vælg Alt udstyr i rullemenuen.
 3. Klik på Kategorier.
 4. Vælg en udstyrskategori ved at klikke på den grønne flise.

Hvad Er Udstyrsgrupper?

Grupper er designet til at være navigationshjælpemidler. Tænk på dem som en mappe på harddisken. Du kan oprette og definere grupper som en hjælp til at organisere dit udstyr som det passer dig. For eksempel kan du gruppere udstyr efter et værelse, et gulv i dit hus eller en gruppe af værelser.

Når du tilslutter et udstyr til Smart Home, tildeles det automatisk sektionen Udstyr uden Gruppe på siden “Mit udstyr”.

Hvordan Navigerer Jeg til Gruppesiden?

 1. Klik på Udstyr i menulinjen.
 2. Vælg Alt udstyr i rullemenuen.
 3. Du bliver automatisk sendt til siden “Grupper”.

Hvordan Opretter Jeg en Ny Gruppe?

 1. Klik på Udstyr i menulinjen.
 2. Vælg Alt udstyr.
 3. Klik på Tilføj ny gruppe.
 4. Giv din gruppe et navn i trin 1.
 5. Vælg det udstyr, der skal inkluderes i listen i trin 2.
 6. Bestem, om du vil have gruppen fastgjort til din Forside.
 • Hvis ja, skal du ikke klikke på knappenålsikonet.
 • Hvis nej, klik på knappenålsikonet.
 1. Klik på Færdig.

En flise til din nyoprettede gruppe vises på siden “Grupper”.

Tips & Tricks

Tallet i den lille blå cirkel fortæller dig, hvor mange stykker udstyr der er i en gruppe.

Hvordan Gennemgår eller Redigerer Jeg en Gruppe?

 1. Klik på Udstyr i menulinjen.
 2. Vælg Alt Udstyr.
 3. Find det gruppenavn, du ønsker at redigere.
 4. Klik på flisen.
 5. Der vises en flise for hvert stykke udstyr i gruppen.
 6. Klik på blyantikonet for at redigere din gruppe.
 7. Nu har du tre redigeringsvalg:
 • Omdøb gruppen i feltet Giv din gruppe et navn og;
 • Vælg udstyr, der skal tilføjes eller fjernes fra gruppen og;
 • Fastgør eller frigør gruppen fra Forsiden

8. Klik på Færdig.

Hvordan Sletter Jeg en Gruppe?

 1. Klik på Udstyr i menulinjen.
 2. Vælg Alt udstyr.
 3. Find det gruppenavn, du ønsker at fjerne.
 4. Klik på flisen.
 5. Der vises en flise for hvert stykke udstyr i gruppen.
 6. Klik på Slet gruppe nederst på siden.
 7. Klik på Slet for at bekræfte eller Annuller, hvis du skifter mening.

Hvordan Opretter Jeg et OneTouch?

Hvad er et OneTouch?

OneTouch er en funktion, der lader dig indstille en gruppe regler for et eller flere stykker udstyr, og som udføres automatisk eller med et enkelt tryk. Hvis du f.eks. vil tænde lysene i tre forskellige rum på én gang eller ønsker at vide, om et sæt vinduer eller døre er åbne, kan du oprette et OneTouch.

 1. Klik på Udstyr i menulinjen.
 2. Vælg OneTouch.
 3. Klik på Tilføj et nyt OneTouch.
 4. Navngiv dit OneTouch.
 5. Klik på Plustegnet på ”Når”
 • Vælg udstyrets tilstand – f.eks. det pågældende udstyr, temperaturbegrænsninger og til/fra;
 • Indstil klokkeslæt
 1. Klik på Plustegnet på ”Gør dette”
 • Vælg Send mig en besked, hvis du ønsker at modtage en e-mail- og/eller tekstbesked, hvis “Når” -reglen udløses;
 • Ændre egenskaber for en enhed, hvis “Når” -reglen udløses
 1. Klik på Plustegnet på ”Gør dette Efterfølgende”, hvis du vil tilføje yderligere regler.
 • Vælg kriterier for Udstyrets Tilstand – f.eks. det pågældende udstyr, temperaturbegrænsninger og til/fra
 1. Gennemgå dit OneTouch-regelsæt.
 • Rediger eller tilføj yderligere “Når” eller “Gør dette” regler
 1. Klik på Gem.

Hvis du har en MinStatus oprettet, får du mulighed for at inkludere OneTouch i MinStatus.

 • Klik på MinStatus-flisen for at tilføje dit OneTouch
 • Klik på Næste
 1. Fastgør eller frigør OneTouch på din Forside
 2. Klik på Gem.

Det nye OneTouch aktiveres automatisk til udførelse og vises som en flise på OneTouch-startskærmen. Hvis du har fastgjort OneTouch’et, vises det også på forsiden.

Hvordan Anvender Jeg OneTouch-Valg?

Hvad er Klar-Til-Brug OneTouch-valg

Smart Home tilbyder nogle valgfrie, forhåndskonstruerede OneTouch-regler for bestemte stykker udstyr. Disse kan spare dig tid og kræfter. I stedet for at oprette dit eget OneTouch, kan du hurtigt trykke på en knap og anvende nogle almindeligt anvendte regler.

 1. Klik på Udstyr i menulinjen.
 2. Vælg OneTouch.
 3. Hvis du har udstyr med klar-til-brug OneTouch-regler for, vil du se forskellige muligheder på denne side.
 4. Klik på knappen ved siden af den regel, du ønsker at anvende.
 5. Klik på Tilføj OneTouch.
 6. Vælg det udstyr hvor OneTouch skal anvendes fra listen.
 7. Klik på Gem

Det nye OneTouch aktiveres automatisk til udførelse og vises som en flise på OneTouch-startskærmen.

Gentag trinene for hvert klar-tilbrug OneTouch, som du ønsker at anvende.

Tips & Tricks

Ønsker du at personliggøre et klar-til-brug OneTouch? Klik på flisen for at Redigere den.

Hvordan Udfører Jeg Manuelt et OneTouch?

Et OneTouch udføres automatisk, når “Når -kriterierne er opfyldt. Du kan også udføre et OneTouch, når “Når” reglerne ikke er opfyldt. Hvis du f.eks. har oprettet et OneTouch til at slukke fjernsynet ved middagstid, men ønsker at slukke det tidligere, kan du gøre det.

 1. Klik på Udstyr i menulinjen.
 2. Vælg OneTouch.
 3. Klik på den OneTouch-flise, du ønsker at udføre.
 4. Sørg for, at feltet Aktiver er markeret.
 5. Klik på Udfør nu.

Hvordan Redigerer Jeg et OneTouch

Du kan altid redigere og justere et OneTouch, herunder reglerne fra et foruddefineret OneTouch.

 1. Klik på Udstyr i menulinjen.
 2. Vælg OneTouch.
 3. Klik på den OneTouch-flise, du ønsker at redigere.
 4. Klik på Rediger.
 5. Dette åbner OneTouch-reglerne. Du kan nu:
 • Omdøbe OneTouch
 • Indstille kriterierne for “Gør Dette Efterfølgende”

6. Gennemgå de regler du har angivet. Du kan tilføje eller slette regler efter behov.

7. Klik på Gem.

8. Du har nu fire (4) yderligere redigeringsvalg. Vælg at opdatere en, nogle, alle eller ingen:

 1. Deaktiver OneTouch
 2. Udfør OneTouch med det samme
 3. Opdater din præference for fastgørelse af OneTouch-fliserne
 4. Tilføj eller fjern OneTouch fra en MinStatus

Hvordan Deaktiverer Jeg et OneTouch?

Deaktivering af et OneTouch forhindrer, at regelsættet udføres. Du kan til enhver tid genaktivere et OneTouch.

 1. Klik på Udstyr i menulinjen.
 2. Vælg OneTouch.
 3. Klik på de OneTouch-fliser, du ønsker at deaktivere.
 4. Fjern markeringen i Aktiver

Ændret mening? Genaktiver dit OneTouch blot ved at markere feltet Aktiver i øverste højre hjørne af skærmen.

Hvordan Sletter Jeg et OneTouch?

 1. Klik på Udstyr i menulinjen.
 2. Vælg OneTouch
 3. Klik på den OneTouch-flise, der skal slettes
 4. Klik på Slet ud for knappen “Udfør nu”.
 5. Klik på Slet for at bekræfte eller Annuller, hvis du skifter mening.

Tips & Tricks

Hvis OneTouch var inkluderet i en MinStatus, vil den blive fjernet. Din MinStatus vil stadig indeholde andre inkluderede OneTouch-regler og vil udføres, når den er aktiveret.

Creating My Status

Oprettelse af Min Status

Min status sætter stemningen i dit hjem. Opret og organiser grupper af OneTouch-regler for at styre dit hjem til en begivenhed eller hele din livsstil. Holder du fest? Brug en Min status til at justere termostatens indstillinger og tænde lys med et tryk. Skal du på ferie? Brug en Min status til at kontrollere belysning, termostatindstillinger og advarsler om vindue-/dørsensor med et enkelt klik.

Vi anbefaler, at du opretter to Min status for at komme i gang: Hjemme og Ude.

Fra menuen:

 • Klik på Min status

Opret en Min Status:

 1. Klik på flisen Tilføj Ny Status.
 2. Giv Min Status et navn.
 3. Vælg et ikon til at repræsentere statussen.
 4. Klik på Fortsæt.
 5. Du har nu to valgmuligheder:

1. Gem din Min Status med et OneTouch. Hvis du har OneTouch-regler, vises din liste.

 • Marker afkrydsningsfeltet for at inkludere et hvilken som helst OneTouch i Min Status.

Klik på Gem.

2. Gem din Min Status uden et OneTouch. Du kan tilføje et OneTouch senere.

 • Klik på Gem

Tips & tricks

 • Du kan kun vælge ét ikon til en Min Status.
 • Hvis du ønsker at skifte ikon til en eksisterende Min Status, skal du oprette en ny Min Status.
 • Du kan altid tilføje OneTouch til en Min Status fra OneTouch-flisen.
 • Sørg for at aktivere et OneTouch, hvis du ønsker at det skal udføres i Min status.

Hvordan Udfører Jeg en Min Status?

 1. Klik på Min Status i menulinjen.
 2. Klik på den Min Status-flise, du vil aktivere.
 3. Klik nu på den blå markering i nærheden af dit Min Status-ikon for at aktivere det.
 4. Klik på Gem.

Din Min Status er nu klar til at udføres ved hjælp af de inkluderede OneTouch-regler.

Tips & tricks

Sørg for, at enhvert OneTouch inkluderet i din Min Status er aktiveret.

Hvordan Redigerer Jeg en Min Status?

 1. Klik på Min status i menulinjen.
 2. Klik på den Min Status-flise, du vil redigere.

Du har nu to valgmuligheder:

 1. Skift navnet på din Min Status
 2. Klik på blyantikonet
 3. Indtast det nye navn
 4. Klik på Gem
 5. Tilføj eller fjern OneTouch-regler. Hvis du har OneTouch-regler, vises din liste.
 • Klik på afkrydsningsfeltet for at inkludere eller fjerne et OneTouch
 • Klik på Gem

Din reviderede Min Status er nu klar til at udføres med sine nye regler.

Hvordan Deaktiverer Jeg en Min Status?

Deaktivering af en Min Status stopper ethvert inkluderet og aktiveret sæt OneTouch-regler fra at udføres som en kombineret gruppe.

 1. Klik på Min Status i menulinjen.
 2. Klik på den aktiverede Min Status-flise, som du ønsker at deaktivere.
 3. Klik nu på den blå markering i nærheden af dit Min Status-ikon for at fjerne den.

Tips & Tricks

Deaktivering af en Min Status forhindrer ikke, at inkluderede individuelle OneTouch-regler udføres.

Hvordan Sletter Jeg en Min Status?

 1. Vælg menuen “Min Status”
 2. Under menuen “Min Status”, vælg “Min Status”
 3. Klik på de Min Status-fliser, der skal slettes
 4. Klik på Slet Status
 5. Klik på Slet for at bekræfte eller Annuller, hvis du skifter mening.

Tips & tricks

Hvis en slettet Min Status inkluderede et OneTouch, slettes OneTouch ikke. Du kan stadig finde det i din OneTouch-liste, og OneTouch’et udføres stadig, hvis det er aktiveret.

Hvordan Styrer Jeg et Smart Stik?

Når et smart stik er tilsluttet, kan det styres ved hjælp af Smart Home. Når stikket først er tilsluttet, er dets standardtilstand “Fra”.

Fra Forsiden:

1.Klik på smartstiks-flisen for at vende den om.

2.Klik på skyderen for at tænde eller slukke for stikket.

3.Vælg “X”-et i øverste højre hjørne af flisen for at vende den om til forsiden.

Fra Alt Udstyr siden:

 1. Klik på Udstyr i øverste menulinje.
 2. Vælg Alt udstyr i rullemenuen.
 3. Find det smarte stiks flise.
 4. Klik på smartstik-flisen for at vende den om.
 5. Klik på skyderen for at tænde eller slukke for stikket. Fliseikonet og stik-ikonet ændres med dets til/fra tilstand:
 • Til: Smartstik-flise er orange.
 • Fra: Smartstik-flise er grøn.

Tip! Inkluder smarte stik i et OneTouch eller My Status.

Hvordan Indstiller Jeg en Tidsplan for et Smartstik?

Ved at indstille en tidsplan for smarte stik kan du tænde og slukke ethvert apparat, gadget eller stykke udstyr baseret på dine personlige behov. Har du brug for at tænde og slukke for et lys på et bestemt tidspunkt? Ønsker du at begrænse tv- eller videospil-tid automatisk? Indstil nemt en tidsplan designet kun for dig, af dig.

 1. Klik på Udstyr i øverste menulinje.
 2. Vælg Alt udstyr.
 3. Indstil nu en tidsplan fra enten “Grupper” eller “Kategorier”.

Fra Grupper-siden:

 1. Find smartstik-flisen enten i en gruppe eller i Udstyr uden Gruppe.
 2. Klik på smartstik- flisen.
 3. Find Tidsplans-sektionen.
 4. Klik på blyantikonet i tidsplans-sektionen.

Fra Kategorisiden:

 1. Klik på Smartstik-flisen.
 2. Klik på Opret Tidsplan.
 3. Find det smarte stik.
 4. Gå til trin 5 nedenfor.
 5. Opret dine smartstik-tidsplansindstillinger.
 6. Vælg en tidsplanskonfiguration fra rullemenuen:
 • Arbejdsuge / MAN-FRE og LØR-SØN (systemstandard)
 • Hjemme Det Meste af Tiden/MAN-SØN
 • Dagligt

Bestem nu, om du ønsker at indstille alle dine egne intervaller eller bruge Smart Home-standardindstillingerne.

Standardindstillinger

 • Klik på Standard Tidsplan
 • Smart Home vil udfylde et foreslået sæt Til/Fra intervaller baseret på din tidsplans konfiguration.
 • Rediger standardindstillingerne ved at klikke på blyantikonet
 • Fjern et interval ved at klikke på minustegnet
 • Du kan også tilføje dine egne intervaller.

Indstil dine egne intervaller

 • Klik på Tilføj interval for at indstille tid og Til/Fra.
 • Klik på knappen Tilføj, når du er færdig.
 • Tilføj så mange intervaller som du ønsker eller har brug for.
 • Klik på Gem

Når du har klikket på Gem, vises et lille rødt “Gemt”. Det forsvinder efter 2-4 sekunder. Efter den meddelelse vises, kan du sikkert forlade siden.

Tips & Tricks

Inkluder smarte stik i et OneTouch

Klik på Dupliker Tidsplan for at spare opsætningstid, hvis du har et eksisterende smartstik med en tidsplan, som du gerne vil bruge igen.

Hvordan Sletter Jeg en Smartstik tidsplan?

 1. Klik på Udstyr i øverste menulinje.
 2. Vælg Alt udstyr i rullemenuen.
 3. Find smartstik-flisen.
 4. Klik på smartstik-flisen for at vende den om.
 5. Find Tidsplansektionen nederst på siden.
 6. Klik på blyantikonet i Tidsplansektionen for at indstille eller redigere en tidsplan.
 7. Klik på skraldespandsikonet ud for hvert interval, som du ønsker at slette. Du kan også klikke på knappen Slet alle intervaller for at slette hele tidsplanen.
 8. Klik på knappen Gem for at gemme dine ændringer.

Energiforbrugsrapport

Energiforbrugsrapporter giver dig mulighed for at se, hvor meget energi der bruges på en lokalitet over en periode. Disse rapporter er tilgængelige, hvis du har et smartstik som en del af dit Smart Home-system.

Det Viser Rapporten

Forbrugsrapporten angiver automatisk energiforbruget i kWh for et stik der er slået til. Herfra kan du se, hvornår et stik forbruger mere eller mindre energi og hvor meget energi der bruges. Hvis du har flere stik, kan du gennemgå dine forbrugsrapporter og sammenligne kWh for at se, hvilke apparater, enheder eller udstyr der bruger større eller mindre mængder energi.

Fra Menuen:

 1. Vælg Udstyr
 2. Vælg Alt udstyr
 3. Find smartstik-flisen
 4. Klik på flisen for at vende den om
 5. Find brugsrapporten nedenfor udstyrets informationsdetaljer.

Rapportindstillinger

Du kan ændre hvordan du ser rapporten afhængigt af, hvad du er interesseret i at se eller spore.

Fra rullemenuen kan du vælge følgende muligheder for tidsoversigt:

 • Timeoversigt
 • Daglig (24-timers ur)
 • Ugentlig (søndag til lørdag)
 • Månedlig

Tips & Tricks

Hvis du har et smartstik fastgjort til din Forside, kan du se Forbrugsrapporten med blot et par klik.

 • Klik på smatstik-flisen for at vende den om
 • Klik på Vis forbrug

Hvordan Indstiller Jeg en Termostattidsplan?

Termostatplanerne udfører automatisk dine foretrukne opvarmnings- eller afkølingsindstillinger. Når en eller flere termostater er forbundet med gatewayen, kan du oprette en tidsplan fra siden “Udstyr”.

 • Klik på menuknappen i Smart Home appen (eller klik på Udstyr på webapplikationen og fortsæt til trin 3).
 • Klik på Udstyr.
 • Vælg Alt udstyr.
 • Indstil nu en tidsplan fra enten “Grupper” eller “Kategorier”.

Opret dine termostat-tidsplansindstillinger:

Vælg en tidsplanskonfiguration fra rullemenuen:

 • Arbejdsuge/MAN-FRE og LØR-SØN (systemstandard)
 • Hjemme det meste af tiden/MAN-SØN
 • Dagligt

Beslut du, om du vil indstille alle dine egne intervaller eller bruge standardindstillingerne for Salus Smart Home.

Standardindstillinger

 • Klik på Standard Tidsplan
 • Salus Smart Home vil udfylde et foreslået sæt intervaller og temperaturer baseret på din tidsplanskonfiguration.
 • Rediger standardindstillingerne ved at klikke på blyantikonet
 • Fjern et interval ved at klikke på minustegnet
 • Du kan også tilføje dine egne intervaller.
 • Indstil dine egne intervaller
 • Klik på Tilføj interval for at indstille tid og temperatur.
 • Klik på knappen Tilføj, når du er færdig.
 • Tilføj så mange intervaller som du ønsker eller har brug for.
 • Klik på Gem

Når du har klikket på Gem, vises et lille rødt “Gemt”. Det forsvinder efter 2-4 sekunder. Efter at meddelelsen vises, kan du sikkert forlade siden.

Hvordan Redigerer Jeg en Termostatplan?

Klik på menuknappen i Smart Home appen (eller klik på Udstyr på webapplikationen og fortsæt til trin 3).

 • Klik på Udstyr.
 • Vælg Alt udstyr.
 • Nu kan du redigere en tidsplan fra enten “Grupper” eller “Kategorier”.

Fra Gruppesiden:

 1. Find termostatflisen, enten i en gruppe eller under Udstyr uden Gruppe.
 2. Find Tidsplanssektionen.
 3. Klik på termostatflisen.
 4. Klik på blyantikonet i tidsplanssektionen.

Fra Kategorisiden:

 1. Klik på Termostatflisen.
 2. Find den termostat, du ønsker at redigere.
 3. Klik på termostatflisen.
 4. Find tidsplanssektionen. Klik på blyantikonet.

Rediger en hvilken som helst af ​​dine termostaters tidsplanindstillinger.

Konfiguration af Tidsplan:

 • Arbejdsuge/MAN-FRE og LØR-SØN (systemstandard)
 • Hjemme det meste af tiden/MAN-SØN
 • Dagligt

Opdater dine egne intervaller eller anvend standardindstillingerne for Salus Smart Home.

Rediger dine egne intervaller

 • Rediger dine eksisterende intervaller ved at klikke på blyantikonet
 • Fjern et interval ved at klikke på minustegnet
 • Klik på Tilføj interval for at indstille en ny tid og temperatur.
 • Klik på knappen Tilføj, når du er færdig.
 • Tilføj så mange intervaller som du ønsker eller har brug for.

Standardindstillinger

 • Klik på Standard Tidsplan
 • Salus Smart Home vil udfylde et foreslået sæt intervaller og temperaturer baseret på din tidsplanskonfiguration.
 • Rediger standardindstillingerne ved at klikke på blyantikonet
 • Fjern et interval ved at klikke på minustegnet
 • Du kan også tilføje dine egne intervaller.

Klik på Gem

Når du har klikket på Gem, vises et lille rødt “Gemt”. Det forsvinder efter 2-4 sekunder. Efter at meddelelsen vises, kan du sikkert forlade siden.